Solopreneur

Solopreneur Essential Personality Traits… บุคลิกภาพพื้นฐานของผู้ประกอบการคนเดียว #RederSMEs

ปี 2022 คงเป็นอีกหนึ่งปีที่มนุษย์เงินเดือนจากภาคเอกชนไม่น้อยต้องออกจากงานประจำเพื่อมาเป็นผู้ประกอบการ หรือ ออกมาค้าขาย ในวันที่สถานประกอบการทุกรูปแบบต่างก็หาทางลดต้นทุน ลดคน และ ลดขนาดเพื่อความอยู่รอดไม่ต่างกัน

แน่นอนว่า… การค้าขายไม่มีอะไรยากถ้าเพียงแต่จะประกอบกิจการเล็กๆ น้อยๆ เพียงหวังส่วนต่างเป็นกำไรเลี้ยงชีพ แล้วอดทนทำต่อเนื่องเป็นกิจวัตร สะสมเงินทุนและกำไร ขับเคลื่อนทั้งหมดด้วยความเพียร โดยฉากทัศน์ของวันพรุ่งนี้ก็มีเพียงแต่กิจกรรมประจำวัน ไม่ต่างจากวันนี้ หรือ เมื่อวานให้เริ่มต้นอีกครั้งในเช้าวันถัดไป… ซึ่งก็ดีงาม และ ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งที่พอเพียงต่อตนอย่างยิ่ง

แต่ถ้านิยาม “ความสำเร็จ” ของคนทุนน้อยและโอกาสมีไม่มากจนต้องทำอะไรคนเดียว แต่มีความต้องการมากกว่าความสำเร็จเกินกว่าเพียงแค่ “มีอะไรทำ” เป็นกิจวัตร และ หวังรายได้มากกว่าเพียงแค่สะสมสินทรัพย์ทีละเล็กละน้อยแบบอดออมตามกำลังตน… ถึงขั้นพากิจการเล็กๆ ของตนที่ริเริ่มคนเดียวในวันนี้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนได้ในขั้นยิ่งยวดโดยยังคงเป็นกิจการที่ขับเคลื่อนได้ราบรื่นโดยคนๆ เดียว…

Radhika Basuthakur อธิบายปัจจัยความสำเร็จของ Solopreneur หรือ ผู้ประกอบการคนเดียว เอาไว้ว่า… จากการรวบรวมข้อมูลมากมายได้พบคุณลักษณะของ Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จที่สะท้อนผ่านบุคลิกภาพและคุณสมบัติคล้ายๆ กันดังนี้คือ

  1. Passion หรือ ความหลงใหล… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จจะหลงไหล หรือ ตกหลุมรักธุรกิจของตนถึงขั้น ธุรกิจของเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตตลอดเวลาได้โดยไม่เบื่อ
  2. Determination หรือ ความมุ่งมั่น… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จจะมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้หรือถอดใจแม้ในยามที่ล้มเหลวในระหว่างควานหาลูกค้าตัวจริง ท่ามกลางการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าปรับตัวกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงผกผัน
  3. Creativity หรือ พลังสร้างสรรค์… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จทั้งหมด… ย้ำว่าทั้งหมดจะโดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์บนสินค้าและบริการในแบบของตน ซึ่งถือเป็น Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน จนประสบความสำเร็จ
  4. Self-Motivation หรือ แรงจูงใจในตนเอง… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จมักจะมี “แรงใจ” ในขั้นโน้มน้าวชี้นำตัวเองเข้าหาความสำเร็จขั้นต่อไปเสมอ แม้ปัญหาอุปสรรค และ ปัจจัยความสำเร็จในแต่ละช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลงแตกต่าง
  5. Organized หรือ ระบบระเบียบ… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จจะมีระบบงานที่ชัดเจน ยืดหยุ่น และ ใช้เครื่องมือการจัดการ “กิจธุระ” ทั้งหมดที่สร้างธุรกิจและผลกำไรให้โดยไม่ผิดพลาดจนก่อ “ผลกระทบเกินคาด” ให้
  6. Tech-Savviness หรือ ชำนาญเทคโนโลยี… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันมักจะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาขีดความสามารถให้ตนเองและธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้เพื่อให้ข้อด้อยเรื่องคนน้อย และ ทุนไม่มาก… เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  7. Adaptability หรือ การปรับตัว… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จจะใช้ความโดดเด่นของการ “ทำอะไรคนเดียว” มาใช้ปรับตัวตลอดเวลาเพื่อให้ Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน ยังคงมีตัวแปรอยู่กับตัวเองและกิจการให้มากที่สุด และ มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้ง 7 ประการที่ว่ามานี้ถือเป็นพื้นฐานส่วนตัวที่ Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จต้องมีให้มาก เพราะหนทางข้างหน้าในการ “ปลดล็อคความสำเร็จ” ที่แท้จริงให้ธุรกิจ ยังต้องนำคุณลักษณะเหล่านี้ไปจัดการ Keys to Success หรือ กุญแจไขความสำเร็จ… อีกหลายประตู

โอกาสหน้าจะรวบรวม Keys to Success สำหรับ Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จมาเล่าต่อครับ!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts