Solopreneur

Solopreneur Essential Personality Traits… บุคลิกภาพพื้นฐานของผู้ประกอบการคนเดียว #RederSMEs

ปี 2022 คงเป็นอีกหนึ่งปีที่มนุษย์เงินเดือนจากภาคเอกชนไม่น้อยต้องออกจากงานประจำเพื่อมาเป็นผู้ประกอบการ หรือ ออกมาค้าขาย ในวันที่สถานประกอบการทุกรูปแบบต่างก็หาทางลดต้นทุน ลดคน และ ลดขนาดเพื่อความอยู่รอดไม่ต่างกัน

แน่นอนว่า… การค้าขายไม่มีอะไรยากถ้าเพียงแต่จะประกอบกิจการเล็กๆ น้อยๆ เพียงหวังส่วนต่างเป็นกำไรเลี้ยงชีพ แล้วอดทนทำต่อเนื่องเป็นกิจวัตร สะสมเงินทุนและกำไร ขับเคลื่อนทั้งหมดด้วยความเพียร โดยฉากทัศน์ของวันพรุ่งนี้ก็มีเพียงแต่กิจกรรมประจำวัน ไม่ต่างจากวันนี้ หรือ เมื่อวานให้เริ่มต้นอีกครั้งในเช้าวันถัดไป… ซึ่งก็ดีงาม และ ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกรูปแบบหนึ่งที่พอเพียงต่อตนอย่างยิ่ง

แต่ถ้านิยาม “ความสำเร็จ” ของคนทุนน้อยและโอกาสมีไม่มากจนต้องทำอะไรคนเดียว แต่มีความต้องการมากกว่าความสำเร็จเกินกว่าเพียงแค่ “มีอะไรทำ” เป็นกิจวัตร และ หวังรายได้มากกว่าเพียงแค่สะสมสินทรัพย์ทีละเล็กละน้อยแบบอดออมตามกำลังตน… ถึงขั้นพากิจการเล็กๆ ของตนที่ริเริ่มคนเดียวในวันนี้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนได้ในขั้นยิ่งยวดโดยยังคงเป็นกิจการที่ขับเคลื่อนได้ราบรื่นโดยคนๆ เดียว…

Radhika Basuthakur อธิบายปัจจัยความสำเร็จของ Solopreneur หรือ ผู้ประกอบการคนเดียว เอาไว้ว่า… จากการรวบรวมข้อมูลมากมายได้พบคุณลักษณะของ Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จที่สะท้อนผ่านบุคลิกภาพและคุณสมบัติคล้ายๆ กันดังนี้คือ

  1. Passion หรือ ความหลงใหล… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จจะหลงไหล หรือ ตกหลุมรักธุรกิจของตนถึงขั้น ธุรกิจของเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตตลอดเวลาได้โดยไม่เบื่อ
  2. Determination หรือ ความมุ่งมั่น… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จจะมุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้หรือถอดใจแม้ในยามที่ล้มเหลวในระหว่างควานหาลูกค้าตัวจริง ท่ามกลางการแข่งขันและความเปลี่ยนแปลงที่ลูกค้าปรับตัวกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงผกผัน
  3. Creativity หรือ พลังสร้างสรรค์… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จทั้งหมด… ย้ำว่าทั้งหมดจะโดดเด่นด้วยความคิดสร้างสรรค์บนสินค้าและบริการในแบบของตน ซึ่งถือเป็น Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน จนประสบความสำเร็จ
  4. Self-Motivation หรือ แรงจูงใจในตนเอง… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จมักจะมี “แรงใจ” ในขั้นโน้มน้าวชี้นำตัวเองเข้าหาความสำเร็จขั้นต่อไปเสมอ แม้ปัญหาอุปสรรค และ ปัจจัยความสำเร็จในแต่ละช่วงเวลาจะเปลี่ยนแปลงแตกต่าง
  5. Organized หรือ ระบบระเบียบ… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จจะมีระบบงานที่ชัดเจน ยืดหยุ่น และ ใช้เครื่องมือการจัดการ “กิจธุระ” ทั้งหมดที่สร้างธุรกิจและผลกำไรให้โดยไม่ผิดพลาดจนก่อ “ผลกระทบเกินคาด” ให้
  6. Tech-Savviness หรือ ชำนาญเทคโนโลยี… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันมักจะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนาขีดความสามารถให้ตนเองและธุรกิจ โดยเฉพาะการใช้เพื่อให้ข้อด้อยเรื่องคนน้อย และ ทุนไม่มาก… เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  7. Adaptability หรือ การปรับตัว… Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จจะใช้ความโดดเด่นของการ “ทำอะไรคนเดียว” มาใช้ปรับตัวตลอดเวลาเพื่อให้ Competitive Advantage หรือ ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน ยังคงมีตัวแปรอยู่กับตัวเองและกิจการให้มากที่สุด และ มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้ง 7 ประการที่ว่ามานี้ถือเป็นพื้นฐานส่วนตัวที่ Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จต้องมีให้มาก เพราะหนทางข้างหน้าในการ “ปลดล็อคความสำเร็จ” ที่แท้จริงให้ธุรกิจ ยังต้องนำคุณลักษณะเหล่านี้ไปจัดการ Keys to Success หรือ กุญแจไขความสำเร็จ… อีกหลายประตู

โอกาสหน้าจะรวบรวม Keys to Success สำหรับ Solopreneur ที่ประสบความสำเร็จมาเล่าต่อครับ!

References…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on tumblr
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *