Space Solar Power

Space Based Solar Power… เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวแสงอาทิตย์จากนอกโลกอย่างยั่งยืน #SustainableFuture

งานประชุมด้านวิศวกรรมระหว่างรัสเซียและจีนครั้งที่ 6 หรือ 6th China-Russia Engineering Forum ที่จัดขึ้นในเมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ช่วงเดือนพฤษจิกายน ปี 2019 นั้น… Dr.Wang Li จาก China Academy of Space Technology หรือ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศจีน ได้ประกาศแผนโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยี Solar Power Satellite เอาไว้ และกลายเป็นข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งในวงการเทคโนโลยีอวกาศ และ SpaceTech Startups

Solar Power Satellite เป็นแนวคิดในการใช้ดาวเทียมรวมแสงอาทิตย์จากชั้นบรรยากาศ ก่อนจะสะท้อนพลังงานแสงความเข้มข้นสูงมายังพื้นผิวเพื่อแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า

แนวคิดการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศ ปรากฏครั้งแรกๆ ในนวนิยายวิทยาศาสตร์ของ Isaac Asimov ราวปี 1941 และในปี 1968 Peter Glacer ก็ได้เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้านสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศขึ้นมาเป็นคนแรก 

ความเคลื่อนไหวเรื่อง Solar Power Satellite และ  Space Based Solar Power  ถือเป็นวิสัยทัศน์ที่เป็นไปได้ค่อนข้างชัดเจนของแผนพลังงานในอนาคต และ มีการศึกษาวิจัยไปจนถึงการลงทุนกันไปไกลถึงขั้นเป็นแผนชัดเจนแล้วก็มีในหลายประเทศที่มีเทคโนโลยีอวกาศ… โดยเฉพาะแผนการสร้างสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ระดับ Megawatt ในอวกาศหนัก 200 ตันให้ได้ก่อนปี 2035 ของจีนที่ Dr.Wang Li  ประกาศไปว่าจะอยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันเทคโนโลยีอวกาศแห่งประเทศจีนโดยตรง

Space Based Solar Power ถือเป็นเทคโนโลยีการส่งพลังงานแบบไร้สายที่เป็นอีกหนึ่งสาขาการวิจัยและการลงทุนสู่เชิงพาณิชย์ที่ร้อนแรงที่สุด เพราะโลกกำลังต้องการพลังงานสะอาดจริงๆ มาทดแทนพลังงานจากแหล่งเดิมที่นับวันจะก่อผลกระทบที่น่ากังวลใจหลายแง่มุม

งานวิจัยในหัวข้อ Simultaneous Wireless Information and Power Transfer (SWIPT): Recent Advances and Future Challenges โดย Tharindu Dilshan Perera และคณะ จาก Tomsk Polytechnic University ได้ศึกษาเทคนิคการส่งพลังงานไร้สายสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าหลายรูปแบบ รวมทั้งการเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์จากดาวเทียมโซลาร์ฟาร์มในชั้นบรรยากาศ ส่งตรงมาที่อุปกรณ์ไฟฟ้าบนผิวโลกโดยตรง รวมทั้งวัตถุลอยฟ้าทุกชนิด

Dr.Wang Li เองก็แย้มข้อมูลไว้ในงานประชุมด้านวิศวกรรมระหว่างรัสเซียและจีนครั้งที่ 6 เช่นกันว่า… ตั้งแต่จีนบรรจุโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จากอวกาศ ให้เป็นโครงการวิจัยที่สำคัญของประเทศเมื่อปี 2008… จีนได้เสนอแนวทางการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ และ พัฒนาเทคโนโลยีการส่งพลังงานแบบไร้สายขึ้นใหม่หลายเรื่อง

ประเทศไทยจะทันเขามั๊ยครับ?

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts