Standard Operating Procedures และ SHA เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ #RederSMEs

Thailand SHA

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “SOP SHA Clinic” เพื่อเปิดเวทีให้รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นขอมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นการดำเนินการในกิจกรรมส่งเสริม และ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการสัมนาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Zoom Meeting…

การอบรมสัมมนาหัวข้อ SOP : SHA Clinic ทำอย่างไรในการยื่นขอมาตรฐาน SHA โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ เตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใน “เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564… โดยวาระการสัมมนาจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ในวันที่ศุกร์ที่ 10 กันยายน ปี 2021 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร SOP : SHA Clinic ด้วย… ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 300 คน

มาตรฐาน SHA หรือ Safety And Health Administration เป็นโครงการความร่วมมือของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว… โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย.. โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย

ส่วนมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ หรือ Standard Operating Procedures หรือ SOP ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาขั้นตอนให้สอดรับกับมาตรฐาน SHA เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิคเริ่มคลี่คลายลง… ซึ่งภาคท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคลื่อนไหวร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม ปี 2021 นี้ ภายใต้แคมเปญ “แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปลอดภัยชัวร์” โดยมีแคมเปญ “แอ่วเหนือ ม่วนใจ๋ ปลอดภัยชัวร์” ของจังหวัดในกลุ่มอารยธรรมล้านนามีแผนจะขับเคลื่อนต่อเนื่อง

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ประเทศไทยเดินหน้าเปิดประเทศท่ามกลางการบริหารสถานการณ์โควิดตั้งแต่ต้นไตรมาส 4 ปี 2021 อย่างแน่นอน… ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์… สถานที่ท่องเที่ยว และ แหล่งสันทนาการ/นันทนาการ… ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม… ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าของที่ระลึก ร้านค้าอื่นๆ รวมทั้ง บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ จะได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้กรอบ SHA และ SHA+ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขร่วมเป็นกลไกตรวจสอบ/จัดการ/ดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างปลอดภัย… ทั้งกับบุคคลากรของธุรกิจเอง และ ลูกค้า หรือ นักท่องเที่ยว โดยต้องขอตรวจรับรองและรับตราสัญญลักษณ์

กรณีกิจกรรมอบรมสัมมนา SOP : SHA Clinic ซึ่งเจ้าของกิจการอีกมากที่พลาดโอกาส และ ไม่รู่ข่าวรู้คราวเกี่ยวกับกิจกรรมเลยจนผ่านไปเป้นอาทิตย์ก็มี… ซึ่งผมคิดว่าเดี่ยวก็มีอีก รวมทั้งวาระสำหรับพื้นๆ ที่การท่องเที่ยวจังหวัดอื่นก็คงไม่พลาดที่จะมีเวทีแบบนี้… ส่วนท่านที่ไม่อยากพลาด… เบื้องต้นผมแนะนำเข้าไปลงทะเบียนที่ เวบไซต์ Thailand SHA เอาไว้ก่อน หรือ ติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวใกล้ท่าน หรือ ติดต่อสอบถามผ่านสำนักงานสาธารณจังหวัดของท่านก็ได้เช่นกัน

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Big business and small business

STIM for SMEs… ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs วงเงิน 300,000-500,000 บาท

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ วว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดตั้งโครงการ “STIM เพื่อเอสเอ็มอี” เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ SMEs โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากขึ้น

Photo by RODNAE Productions from Pexels

Toxic Relationship… ความสัมพันธ์ฉันท์พิษ #SelfInsight

คนส่วนใหญ่ที่ต้องการสายสัมพันธ์ทางใจ มักมีความพร้อมมากพอที่จะ “แบ่งปัน” สายสัมพันธ์ทางใจทั้งทุกข์สุข… เว้นแต่กับบางคนในบางรูปแบบความสัมพันธ์ ที่อาจจะ “บกพร่องจนไม่มีความสุขมาแบ่งปันใคร” แถมยังนำความร้อนรนมาก่อปัญหาให้เดือดเนื้อร้อนใจอย่างสม่ำเสมอ จนปรากฏเห็นเป็นความขัดแย้งแบบต่างๆ อย่างชัดเจน… ซ้ำเดิม และ ไม่มีทางจะจบสิ้น

Red Leader

Facilitating Learning… ผู้นำการปลดปล่อยพลังและสร้างสรรค์

ด้วยหลัก ควบคุมด้วยปลดปล่อย… Malcolm Knowles ระบุไว้ชัดเจนว่า ด้วยการท้าทายนี้… สติปัญญาของผู้เรียนจะต้องผจญกับการค้นหาผลตอบแทนบางอย่างเพื่อให้ตนเอง “ไม่เสียเปล่า” จนผลักเอา “ภาวะผู้นำในตัว” ออกมาสร้างกลยุทธ์ส่วนตนโดยธรรมชาติ…

cognitive bias

ความเชื่อ เหตุผล และ Cognitive Bias

เมื่อเราอยู่ในยุคโซเชี่ยลอินเตอร์เน็ต และใช้ชีวิตด้วยการค้นข้อมูลที่สนใจจากอินเตอร์เน็ต เสาะแสวงหาความบันเทิงเริงใจจากอินเตอร์เน็ต แลกเปลี่ยนพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นๆ ผ่านอินเตอร์เน็ต… การเสิร์ชข้อมูล กดไลค์ กดติดตาม กดแชร์ และแสดงความเห็นบนอินเตอร์เน็ตและโซเชี่ยลมีเดีย… มักจะพา “ข้อมูลที่เหมือนและคล้ายกัน” มาแสดงให้เราเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีก จนหลายกรณีทำให้เราเห็นรูปแบบข้อมูลอยู่ชุดเดียวจน “ฝังใจเชื่อ”