Thailand SHA

Standard Operating Procedures และ SHA เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวยุคใหม่ #RederSMEs

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “SOP SHA Clinic” เพื่อเปิดเวทีให้รายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นขอมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นการดำเนินการในกิจกรรมส่งเสริม และ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการสัมนาออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Zoom Meeting…

การอบรมสัมมนาหัวข้อ SOP : SHA Clinic ทำอย่างไรในการยื่นขอมาตรฐาน SHA โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา และ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ เตรียมพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใน “เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564… โดยวาระการสัมมนาจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ในวันที่ศุกร์ที่ 10 กันยายน ปี 2021 โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร SOP : SHA Clinic ด้วย… ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 300 คน

มาตรฐาน SHA หรือ Safety And Health Administration เป็นโครงการความร่วมมือของ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว… โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค ทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จากสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย.. โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 และ ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทย

ส่วนมาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ หรือ Standard Operating Procedures หรือ SOP ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาขั้นตอนให้สอดรับกับมาตรฐาน SHA เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิคเริ่มคลี่คลายลง… ซึ่งภาคท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เคลื่อนไหวร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดรับนักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม ปี 2021 นี้ ภายใต้แคมเปญ “แอ่วเชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปลอดภัยชัวร์” โดยมีแคมเปญ “แอ่วเหนือ ม่วนใจ๋ ปลอดภัยชัวร์” ของจังหวัดในกลุ่มอารยธรรมล้านนามีแผนจะขับเคลื่อนต่อเนื่อง

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… ประเทศไทยเดินหน้าเปิดประเทศท่ามกลางการบริหารสถานการณ์โควิดตั้งแต่ต้นไตรมาส 4 ปี 2021 อย่างแน่นอน… ซึ่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรม ที่พัก และโฮมสเตย์… สถานที่ท่องเที่ยว และ แหล่งสันทนาการ/นันทนาการ… ธุรกิจบริการด้านสุขภาพและความงาม… ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าของที่ระลึก ร้านค้าอื่นๆ รวมทั้ง บริษัทนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ จะได้รับการอนุญาตให้ดำเนินการภายใต้กรอบ SHA และ SHA+ ซึ่งขับเคลื่อนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลัก โดยมีหน่วยงานด้านสาธารณสุขร่วมเป็นกลไกตรวจสอบ/จัดการ/ดำเนินการ เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างปลอดภัย… ทั้งกับบุคคลากรของธุรกิจเอง และ ลูกค้า หรือ นักท่องเที่ยว โดยต้องขอตรวจรับรองและรับตราสัญญลักษณ์

กรณีกิจกรรมอบรมสัมมนา SOP : SHA Clinic ซึ่งเจ้าของกิจการอีกมากที่พลาดโอกาส และ ไม่รู่ข่าวรู้คราวเกี่ยวกับกิจกรรมเลยจนผ่านไปเป้นอาทิตย์ก็มี… ซึ่งผมคิดว่าเดี่ยวก็มีอีก รวมทั้งวาระสำหรับพื้นๆ ที่การท่องเที่ยวจังหวัดอื่นก็คงไม่พลาดที่จะมีเวทีแบบนี้… ส่วนท่านที่ไม่อยากพลาด… เบื้องต้นผมแนะนำเข้าไปลงทะเบียนที่ เวบไซต์ Thailand SHA เอาไว้ก่อน หรือ ติดต่อสำนักงานการท่องเที่ยวใกล้ท่าน หรือ ติดต่อสอบถามผ่านสำนักงานสาธารณจังหวัดของท่านก็ได้เช่นกัน

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts