STP Marketing… กลยุทธ์แรกก่อนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด #SaturdayStrategy

Segmentation Targeting Positioning

กลยุทธ์ทางการตลาดในยุคที่จำเป็นต้องออกแบบด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน และ เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายด้วยเส้นทางตรงที่สุดนั้น โครงสร้างทางการตลาดของแบรนด์ หรือ ธุรกิจที่ดีที่สุดจะเป็นโครงสร้างแบบกรวย หรือ Funnel หรือ Funnel Marketing ซึ่งแต่ละชั้นของกรวยก็จะทำหน้าที่ “กรองเอาลูกค้าตัวจริง” ส่งต่อไปจนถึงปลายกรวยที่ ลูกค้าเป้าหมายได้กลายเป็นลูกค้าจากการใช้จ่ายกับสินค้าหรือบริการที่แบรนด์ หรือ ธุรกิจจัดวางไว้

ตัวอย่าง Funnel Marketing Model

ประเด็นก็คือ… ก่อนจะไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละชั้นของกรวยการตลาดได้ ธุรกิจจำเป็นจะต้องทำการศึกษา และ วิจัยตลาดเพื่อสกัดเอาเป้าหมายที่แท้จริงออกมา โดยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางธุรกิจและการตลาดให้เลือกใช้มากมาย ซึ่งนักบริหารธุรกิจเก่งๆ และ นักการตลาดชั้นเซียนมักจะไม่พลาดที่จะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทุกชนิด เข้าช่วยมาสกัดหาจุดเริ่มต้น กลยุทธ์ และ เป้าหมายให้ชัดเจนที่สุด

เครื่องมือพื้นฐานอย่าง SWOT Analysis และ ต่อยอดด้วย TOWS Matrix กับ Five Forces Analysis ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือสามัญของการทำโมเดลธุรกิจ และ โมเดลทางการตลาดที่พลาดไม่ได้… แต่ในปัจจุบัน นักการตลาดสมัยใหม่ยังมีการใช้ STP Marketing Model มาช่วย “วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และ กำหนดผลิตภัณฑ์ต่อเป้าหมายให้ถูกต้อง” และ ขับเคลื่อนการตลาดด้วย MarTech หรือ Marketing Technology เต็มรูปแบบอีกด้วย

STP ย่อมาจาก Segmentation Targeting Positioning หรือก็คือ การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย และ วางตำแหน่งของสินค้าหรือบริการ… ให้ถูกที่ถูกทาง อันจะเป็นผลดีต่ออนาคตของธุรกิจทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว จากความสามารถในการดึงดูดลูกค้าถูกคน ให้มาซื้อสินค้า หรือ บริการ ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อพวกเขาโดยตรง… ตามแผนและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในหนังสือ Kotler on Marketing: How to Create, Win, and Dominate Markets ของปรมาจารย์ด้านการตลาดนามกระเดื่องอย่าง Philip Kotler มีเนื้อหาครอบคลุม STP Marketing โดยไม่ได้อธิบายในชื่อ STP Model… แต่ Philip Kotler อธิบายรวมอยู่ใน Market Segmentation ซึ่งตำราทางการตลาดอื่นๆ ก็ไม่ได้กำหนดโมเดลขึ้นมาอย่างชัดเจน กระทั่งศาสตราจารย์ด้าน Consumer Behaviour จาก University of Glasgow ชื่อ Dr.Luiz Moutinho ผู้เขียนหนังสือ Strategic Management in Tourism… ซึ่งบทที่ 5 ของหนังสือเล่มดังกล่าวได้ปรากฏข้อความว่า Segmentation, Targeting, Positioning and Strategic Marketing… และกลายเป็นโมเดลที่นักการตลาดทั่วโลกกล่าวถึงและสนใจนับตั้งแต่หนังสือเปิดตัวในปี 2000

นักการตลาดส่วนใหญ่ใช้ STP สร้างแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อช่วยให้นักการตลาดจัดลำดับความสำคัญของการเตรียม Funnel Model ทั้งในระดับการสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิม และ การใช้ MarTech ขับเคลื่อนกลยุทธ์

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… เมื่อได้ข้อมูลจาการวิจัยทางการตลาดแล้ว นักการตลาดจะใช้ข้อมูลที่ได้ มาแบ่งส่วนเป้าหมายโดยกำหนดคุณลักษณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องแยกออกจากกัน เพื่อ “สร้างสาร และ ส่งสาร” ให้สอดคล้องกับแต่ละส่วนของตลาดที่แบ่งแยกได้ หรือ เลือกเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่สุด จากการแบ่งแยกตลาดออกมาได้… แล้วกำหนดเป้าหมาย และ วางตำแหน่งให้แบรนด์ หรือ สินค้า หรือ บริการ ให้สามารถ “เชื่อมถึงเป้าหมาย” ได้โดยตรง

โดยหลักการจะมีแค่นี้แหละครับ… แต่วิธีการขั้นลงรายละเอียดจนเห็นภาพ และ ได้แนวคิดไปประยุกต์ต่อได้นั้น ขอติดไว้ลงลึกในตอนหน้าครับ… เรื่องมันยาวจนเขียนต่อก็คงปิดต้นฉบับไม่ลง โปรดติดตามด้วยครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Net Zero Emission

Thailand Net Zero Emissions… ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ #GreenVision

รัฐบาลมีแผนที่จะปรับในเรื่องแหล่งพลังงานของประเทศ ที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต เพื่อให้ประเทศและประชาชนได้รับประโยชน์ รวมทั้งเอกชนที่ร่วมมือกับรัฐบาลก็ต้องได้ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ เรื่องยานยนต์พลังงานไฟฟ้า จะดำเนินการให้ครบวงจร ทั้งเรื่องรถและสถานีชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อจูงใจให้คนมาใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าให้มากขึ้น ทั้งนี้ ต้องมีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกที่ต้องเตรียมการให้พร้อม

Reder Learning Experience

Cone of Experience and Pyramid Principle… กรวยประสบการณ์และทฤษฎีปิรามิด

Edgar Dale เชื่อว่า… ประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จะทำให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างจากประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม… หรือแค่รู้ย่อมไม่สู้ทำเป็น!

Community Products

วิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น… ความรู้เบื้องต้น

ทำของขาย… ทางออกแสนธรรมดาของคนขยันแบบไม่อายทำกิน และไม่หมิ่นเงินน้อย… ยังคงเป็นทางออกให้ทุกคนที่ต้องการทางออก ได้กำหนดจุดเริ่มต้นการเดินทางรอบใหม่ของอาชีพการงาน ที่หมายถึง แหล่งรายได้หมุนเวียนหล่อเลี้ยง ซึ่งจำเป็นสำหรับภาพในหัวของวันพรุ่งนี้ และวันถัดๆ ไปจากวันพรุ่งนี้ ที่คนส่วนใหญ่เรียกรวมๆ ว่าอนาคตก็ได้…