STP Marketing… กลยุทธ์แรกก่อนการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด #SaturdayStrategy

Segmentation Targeting Positioning

กลยุทธ์ทางการตลาดในยุคที่จำเป็นต้องออกแบบด้วยเป้าหมายที่ชัดเจน และ เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เข้าถึงเป้าหมายด้วยเส้นทางตรงที่สุดนั้น โครงสร้างทางการตลาดของแบรนด์ หรือ ธุรกิจที่ดีที่สุดจะเป็นโครงสร้างแบบกรวย หรือ Funnel หรือ Funnel Marketing ซึ่งแต่ละชั้นของกรวยก็จะทำหน้าที่ “กรองเอาลูกค้าตัวจริง” ส่งต่อไปจนถึงปลายกรวยที่ ลูกค้าเป้าหมายได้กลายเป็นลูกค้าจากการใช้จ่ายกับสินค้าหรือบริการที่แบรนด์ หรือ ธุรกิจจัดวางไว้

ตัวอย่าง Funnel Marketing Model

ประเด็นก็คือ… ก่อนจะไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละชั้นของกรวยการตลาดได้ ธุรกิจจำเป็นจะต้องทำการศึกษา และ วิจัยตลาดเพื่อสกัดเอาเป้าหมายที่แท้จริงออกมา โดยมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางธุรกิจและการตลาดให้เลือกใช้มากมาย ซึ่งนักบริหารธุรกิจเก่งๆ และ นักการตลาดชั้นเซียนมักจะไม่พลาดที่จะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทุกชนิด เข้าช่วยมาสกัดหาจุดเริ่มต้น กลยุทธ์ และ เป้าหมายให้ชัดเจนที่สุด

เครื่องมือพื้นฐานอย่าง SWOT Analysis และ ต่อยอดด้วย TOWS Matrix กับ Five Forces Analysis ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือสามัญของการทำโมเดลธุรกิจ และ โมเดลทางการตลาดที่พลาดไม่ได้… แต่ในปัจจุบัน นักการตลาดสมัยใหม่ยังมีการใช้ STP Marketing Model มาช่วย “วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และ กำหนดผลิตภัณฑ์ต่อเป้าหมายให้ถูกต้อง” และ ขับเคลื่อนการตลาดด้วย MarTech หรือ Marketing Technology เต็มรูปแบบอีกด้วย

STP ย่อมาจาก Segmentation Targeting Positioning หรือก็คือ การแบ่งส่วนตลาด กำหนดเป้าหมาย และ วางตำแหน่งของสินค้าหรือบริการ… ให้ถูกที่ถูกทาง อันจะเป็นผลดีต่ออนาคตของธุรกิจทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาว จากความสามารถในการดึงดูดลูกค้าถูกคน ให้มาซื้อสินค้า หรือ บริการ ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อพวกเขาโดยตรง… ตามแผนและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในหนังสือ Kotler on Marketing: How to Create, Win, and Dominate Markets ของปรมาจารย์ด้านการตลาดนามกระเดื่องอย่าง Philip Kotler มีเนื้อหาครอบคลุม STP Marketing โดยไม่ได้อธิบายในชื่อ STP Model… แต่ Philip Kotler อธิบายรวมอยู่ใน Market Segmentation ซึ่งตำราทางการตลาดอื่นๆ ก็ไม่ได้กำหนดโมเดลขึ้นมาอย่างชัดเจน กระทั่งศาสตราจารย์ด้าน Consumer Behaviour จาก University of Glasgow ชื่อ Dr.Luiz Moutinho ผู้เขียนหนังสือ Strategic Management in Tourism… ซึ่งบทที่ 5 ของหนังสือเล่มดังกล่าวได้ปรากฏข้อความว่า Segmentation, Targeting, Positioning and Strategic Marketing… และกลายเป็นโมเดลที่นักการตลาดทั่วโลกกล่าวถึงและสนใจนับตั้งแต่หนังสือเปิดตัวในปี 2000

นักการตลาดส่วนใหญ่ใช้ STP สร้างแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อช่วยให้นักการตลาดจัดลำดับความสำคัญของการเตรียม Funnel Model ทั้งในระดับการสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิม และ การใช้ MarTech ขับเคลื่อนกลยุทธ์

ประเด็นเป็นแบบนี้ครับ… เมื่อได้ข้อมูลจาการวิจัยทางการตลาดแล้ว นักการตลาดจะใช้ข้อมูลที่ได้ มาแบ่งส่วนเป้าหมายโดยกำหนดคุณลักษณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องแยกออกจากกัน เพื่อ “สร้างสาร และ ส่งสาร” ให้สอดคล้องกับแต่ละส่วนของตลาดที่แบ่งแยกได้ หรือ เลือกเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่สุด จากการแบ่งแยกตลาดออกมาได้… แล้วกำหนดเป้าหมาย และ วางตำแหน่งให้แบรนด์ หรือ สินค้า หรือ บริการ ให้สามารถ “เชื่อมถึงเป้าหมาย” ได้โดยตรง

โดยหลักการจะมีแค่นี้แหละครับ… แต่วิธีการขั้นลงรายละเอียดจนเห็นภาพ และ ได้แนวคิดไปประยุกต์ต่อได้นั้น ขอติดไว้ลงลึกในตอนหน้าครับ… เรื่องมันยาวจนเขียนต่อก็คงปิดต้นฉบับไม่ลง โปรดติดตามด้วยครับ!

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Thai Kids Reader

MDE… กรณีศึกษา Learning Resources Listing

ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ อย่างอังกฤษ อเมริกา แคนาดา ญี่ปุ่น ทั้งหมดพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาบนแพลตฟอร์มดิจิตอลกันมานานและต่อเนื่อง วิกฤตคราวนี้จึงดูเหมือนจะมีปัญหาน้อยกว่าประเทศล้าหลัง ที่ยังทำมาหากินกับกิจการ “ขายเป้ใส่หนังสือและขายหนังสือใส่เป้”

Jaguar

Jaguar XJ

ในบรรดารถยนต์ Luxury Sedan หรูหรา… ชื่อ Jaguar สำหรับสาวกรถยุโรป ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ยังคงภาพลักษณ์ยานยนต์ที่คงความโดดเด่นระดับตำนานมาได้ตลอด… โดยเฉพาะ Jaguar XJ Series

woman broken mirror self

Self-Diagnostic Learning Model

นักการศึกษาผู้ใหญ่ หรือนักออกแบบหลักสูตรการสอนทั้งสำหรับ Adult Learners และ Life-long Learning ที่ให้ความสำคัญกับ Self-diagnostic โดยออกแบบเครื่องมือ Self-diagnostic ที่แม่นยำต่อเป้าประสงค์ และวางใส่ Learning Journeys ให้ผู้เรียนแทนการใช้ Pretest… ในหลายกรณีสามารถสร้าง Engagement กับผู้เรียนได้อย่างดียิ่ง

Burnout

Burnouts… เหนื่อยหน่ายไร้พลัง #SelfInsight

แรงใจที่ไม่ได้ผ่านการฝึก หรือ มีประสบการณ์จน “เข้มแข็งแกร่งนิ่ง” มาก่อน ก็มักจะอ่อนไหวไปตามอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก และ ทัศนคติที่ผ่านเข้ามาทางหู จมูก ลิ้น กาย และ ใจตลอดเวลา… ซึ่งบางสาเหตุแห่งความอ่อนไหวอาจทำให้แรงใจตกต่ำแห้งเหือด… ถึงขั้นกระทบแรงกายหมดสิ้นไปด้วย เห็นเป็นชีวิตเหน็ดเหนื่อยไร้พลังจนไม่อยากขยับไปทำอะไรอื่นอีก และ หลายชีวิตถูกทำลายโอกาสกับอนาคตมากมาย เพราะหมดสิ้นแรงใจจนไม่เหลือแรงกายให้โอกาสและอนาคตอีกเลย