Students’ Vision and Attitude… จุดเริ่มต้นของ VESPA Model

Beginer's Mind

การเป็นครูอาจารย์ที่เตรียมการสอนเต็มที่… ซึ่งคำว่าเต็มที่คือทุ่มเทเตรียมทั้งหลักสูตรและแนวทางตามหลักสูตร เตรียมทรัพยากร และใช้เวลามหาศาลกว่าจะได้ชุดสอนที่มั่นใจว่า “ลูกศิษย์” จะต้องได้ทั้งหมดที่ครูเตรียมมามอบให้กลับไป

แต่ข้อเท็จจริงก็คือ… ลูกศิษย์ที่เรียนรู้จนบรรลุวัตถุประสงค์จริงๆ มีน้อยมากในโรงเรียน หรือแม้แต่โปรแกรมฝึกอบรมให้คนวัยทำงานและการศึกษาผู้ใหญ่ และที่แย่กว่านั้นคือ การเรียนการสอนทั้งหลักสูตรตลอดทั้งเทอม ล้มเหลวเปล่าประโยชน์ทั้งครูและนักเรียนอย่างสิ้นเชิงก็มีให้เห็นเสมอ

Dr.Tina Seelig ผู้เขียนหนังสือ inGenius: A Crash Course on Creativity และ Creativity Rules: Get Ideas Out of Your Head and into the World พูดถึงนักศึกษาของเธอที่ลงทะเบียนเข้าโปรแกรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ที่เธอจัดร่วมกับมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับ Ivy League อย่าง Stanford University หรือ Harvard ว่า… เธอเคยได้ข้อความจากนักศึกษาบางคนว่า เขาไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่หลงมาเรียนกับเธอ… ซึ่งกรณีของ Dr.Tina Seelig ยังถือว่าโชคดีที่นักศึกษา Feedback กลับมาบ้าง

เรื่องเรียนไม่เข้าใจในชั้นเรียนทั่วไปก็คงไม่ต่างกัน… นักเรียนนักศึกษาหรือผู้เรียนส่วนใหญ่ ต่างไม่บรรลุวัตถุประสงค์จากชั้นเรียน แต่ก็ออกจากห้องเรียนไปเพราะหมดเวลา และส่วนใหญ่ไม่กลับมาบอกผู้สอนด้วยซ้ำว่าที่เรียนนั้นไม่รู้เรื่อง… และบ่อยครั้งของการสนทนาระหว่างนักเรียนหรือผู้เรียนด้วยกัน จะตำหนิผู้สอนหรือหลักสูตรว่าเป็นต้นเหตุทำให้พวกเขาเรียนไม่รู้เรื่อง

ในหนังสือ The Student Mindset: A 30-Item Toolkit For Anyone Learning Anything ของ Steve Oakes และ Martin Griffin ก็ดูเหมือนจะเริ่มต้นค้นหาแนวทางเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งฝั่งผู้สอนก็ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ และฝั่งผู้เรียนก็ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ไม่ต่างกัน

ในบทที่ 1 Preparation ในหนังสือ The Student Mindset จึงเริ่มต้นที่ The Learner’s Manifesto หรือถ้อยแถลงจากผู้เรียนว่าด้วยวิสัยทัศน์ หรือ Vision ของผู้เรียนเอง… ท่านที่เป็นครูอาจารย์และเคยเตรียมสอนมาก่อนจะทราบว่า ฝั่งผู้สอนทำบทเรียนและหลักสูตรด้วยวิสัยทัศน์ของผู้สอนมาอย่างดีเสมอ แม้ว่าหลายกรณีจะเป็นวิสัยทัศน์จากยอดปิรามิดก็ตาม 

ประเด็นการให้นักเรียนเขียน Manifesto ในทางปฏิบัตินั้น แท้จริงเป็นกลยุทธ์การเตรียมสมองของผู้เรียน ผ่านการ “บันทึกเจตนาลงสมุดบันทึกของผู้เรียน” ก่อนเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น… จะตั้งใจเรียนตลอดชั่วโมง… จะลอกตัวอย่างบนกระดานให้ครบ… จะกลับไปทำแบบฝึกหัดต่อ… จะรวมกลุ่มกับเพื่อนเพื่ออภิปรายกรณีศึกษาตัวอย่างและแบบฝึกหัด เป็นต้น

การผลักดันให้ผู้เรียน เขียนถึงสิ่งที่พวกเขาตระหนักเห็นความสำคัญของสิ่งที่จะเรียน แม้หลายๆ มุมมองและทัศนคติจากผู้เรียน อาจจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การทำหลักสูตรและบทเรียน หรือแม้แต่วิสัยทัศน์ของผู้สอนเองก็ตาม… แต่ผู้เรียนได้เริ่มต้นปฏิสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการเรียนไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเขียน Manifesto หรือประกาศเจตนาของตนลงสมุดบันทึก

ในหนังสือ The Student Mindset อธิบายการเขียนวิสัยทัศน์ของผู้เรียนด้วยการประกาศถ้อยแถลงลงสมุดบันทึกนี้ว่า… เป็นการพาผู้เรียนกลับไปที่ Beginer’s Mind หรือ ตั้งสติใหม่… ซึ่ง Beginder’s Mind จะมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ

  1. Discard Fear Of Failure หรือโยนทิ้งความกลัวการล้มเหลว
  2. Be Comfortable With “I Don’t Know” หรือ สบายๆ กับเรื่องที่ฉันไม่รู้
  3. Seek Out Divergent Thinking หรือ แสวงหาความคิดที่แตกต่าง
  4. Be Curious And Enquiring หรือ อยากรู้อยากเห็นและตั้งคำถาม
  5. Ready To Receive Whatever Happens หรือ พร้อมรับสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

อย่างไรก็ตาม… สาระสำคัญจริงๆ ของการสนับสนุนผู้เรียนให้เขียน Manifesto จะมุ่งไปที่ “แรงบันดาลใจที่เพียงพอต่อการการเตรียมตัวเรียนรู้ของผู้เรียน” ซึ่งครูอาจารย์ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า ขอแค่ผู้เรียนตั้งใจเรียนและเข้าใจวัตถุประสงค์ที่จะเรียน… การเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์จะเป็นไปได้อย่างดีแน่นอน… ยิ่งถ้าผู้เรียนตั้งใจ “เรียนด้วยแรงบันดาลใจ” ด้วยแล้ว การเรียนการสอนระดับบรรลุวัตถุประสงค์อาจจะน้อยเกินไปที่จะนิยามผลการเรียนด้วยการขับเคลื่อนขั้นนี้

แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่ง่ายในทางปฏิบัติ ที่จะให้ผู้เรียนเขียนนั่นเขียนนี้ก่อนเรียน… เอาแค่ปัญหาเรื่องเวลาและบริบท ก็คงได้ถกกันเป็นวันๆ สำหรับมุมมองฝั่งผู้สอน ส่วนมุมมองฝั่งผู้เรียนที่พฤติกรรมและบริบทผู้เรียนเอง ยังถือเป็นความไม่สมบูรณ์แบบ หรือข้อบกพร่อง หรือ Glitches ที่มีอยู่โดยธรรมชาติของนักเรียนหรือผู้เรียนส่วนใหญ่… การทำ Manifesto จึงควรมีกิจกรรม “ละลายพฤติกรรม” เพื่อให้ผู้เรียน “ปิดโอกาสที่จะบกพร่องโดยธรรมชาติ” ก่อนนั่นเอง… ในหนังสือ The Student Mindset จึงเสนอกิจกรรมปรับทัศนคติ หรือ Attitude Activity ไว้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างวิสัยทัศน์ให้ผู้เรียน

ถึงตรงนี้ผมจะไม่ก้าวล่วงเนื้อหาในหนังสือ ส่วนที่เป็น “เครื่องมือ” ซึ่งการแปลเครื่องมือหรือการใช้เครื่องมือ Attitude Activity ในหนังสือ The Student Mindset ถือเป็นขั้นการนำใช้งาน ซึ่งเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ต้องเคารพ และเกินจำเป็นที่จะเรียนรู้ผ่านบทความที่สรุปมาแบบที่ท่านอ่านอยู่นี้… ถ้าท่านสนใจจริง และยังไม่พร้อมจะเรียนรู้การใช้เครื่องมืออย่างเป็นทางการ ซึ่งผู้เขียนหนังสือมีหลักสูตรให้เรียนรู้เต็มระบบอยู่… ก็สามารถทักทายพูดคุยกันหลังไมล์กับผมที่ Line: @reder ได้เสมอครับ

อ้างอิง

https://www.vespamindset.com

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Next World Leaders

บทความเรื่อง 10 reasons why today’s cyber leaders are tomorrow’s world leaders หรือ 10 เหตุผล ทำไมผู้นำด้านไซเบอร์วันนี้ จะกลายเป็นผู้นำโลกในวันข้างหน้า… อธิบายผ่านธรรมชาติของงานด้านไซเบอร์ซึ่งมีพลวัตรสูง ปรับเปลี่ยนเร็ว อยู่กับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เมื่อเจอวิกฤติแต่ละครั้ง ก็ต้องตัดสินใจเร่งด่วนภายใต้ความกดดัน ทักษะของคนวงการไซเบอร์จึงน่าสนใจและน่าจับตาดูว่า ผู้ที่ผลิตและทำงานกับเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้านั้น มีลักษณะและมีทักษะอะไร

Conflict Management

การจัดการความขัดแย้ง #ExtremeLeadership

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทุกๆ กลุ่มคนที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งเป็นความขัดแย้งภายในนั้น แม้จะมีแนวทางเพื่อแก้ไขผ่อนคลายความขัดแย้งได้ด้วย Culture และหรือ กฏระเบียบ… แต่การใช้เครื่องมือแก้ไขผ่อนคลายความขัดแย้ง ยังต้องการผู้นำ หรือ Leader และ ภาวะผู้นำ หรือ Leadership ในการจัดการความขัดแย้งทุกกรณีเป็นส่วนใหญ่

Earth Day 1970

Earth Day… วันคุ้มครองโลก

Earth Day ครั้งแรกในปี 1970 มีคนตอบรับและเข้าร่วมการเดินรณรงค์กว่า 20 ล้านคนทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งกลายเป็นปรากฏการณ์ร่วมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลจนถึงปัจจุบัน แม้จะมีกลุ่มรณรงค์จากฝั่งต่อต้านสงคราม และมีกลุ่มสหภาพแรงงานภายใต้การนำของ Walter Reuther เข้าร่วมด้วยก็ตาม แต่พวกเขาก็มาเพราะโลกในยุค 70 ที่พวกเขาอยู่ก็ไม่ได้น่าอยู่เท่าไหร่แล้ว… แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะดีกว่าในปัจจุบันนี้มาก

All The President's Men…

All The President’s Men… เมื่อประธานาธิบดีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอันน่าละอาย

คดีการบุกรุกและโจรกรรมข้อมูลในอาคาร Watergate กลางมหานครวอชิงตันดีซีปี 1972 ที่มีประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาชื่อ Richard Nixon และมีเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของทำเนียบขาว ถูกดำเนินคดีกว่า 25 คน พร้อมๆ กับการลาออกจากตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐในระหว่างดำรงค์ตำแหน่ง และยังอยู่ระหว่างการเตรียมรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งด้วย