Succession Planning… แผนเตรียมทายาทผู้สืบทอดความสำเร็จขององค์กร #ExtremeLeadership

ความสำเร็จระดับองค์กรที่สามารถสืบสานการบรรลุเป้าหมายในแต่ละปี จนได้เห็นการผลัดเปลี่ยนเอาคนใหม่ เวียนมาทำงานทำงานตำแหน่งเดิมในองค์กร โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญๆ ในระดับผู้นำ และ ทีมบริหารที่แต่องค์กรไม่สามารถ “เลือกใครก็ได้” มาทำหน้าที่… เพราะถ้างานมันง่ายจนใครก็ทำได้ขนาดนั้น องค์กรแบบนั้นก็ไม่น่าจะอยู่รอดมาได้เนิ่นนานโดยไม่ถูกท้าทายจากคู่แข่ง หรือไม่ก็ล้มหายตายจากไปเองเพราะความง่ายที่ขาดคุณค่าจนไม่มีใครต้องพึ่งพาอาศัย… โดยเฉพาะลูกค้า และหรือ ผู้รับบริการ

ประเด็นก็คือ… เมื่อองค์กรไม่สามารถ “เลือกใครก็ได้” มาทำหน้าที่สำคัญๆ โดยเฉพาะหน้าที่ผู้นำ และ ผู้ร่วมทีมจัดการ ซึ่งอยู่ในกลไกหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายขององค์กร… การเตรียมผู้สืบทอดความสำเร็จภายใต้แผนจัดการทายาทความสำเร็จ หรือ Succession Planning จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวพันถึงการอยู่รอดเติบโต หรือ การถดถอยเสื่อมทรุด หรือแม้แต่การหดหายกลายเป็นตำนานทีเดียว

แผนจัดการทายาทความสำเร็จ หรือ Succession Planning จึงมีความสำคัญกับทุกๆ องค์กรอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะองค์กรใหญ่ๆ ที่มีโครงสร้างการจัดการที่ซับซ้อน และ มีตำแหน่งงานสำคัญๆ มากมาย… แต่หลายองค์กรก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางตัวทายาทความสำเร็จมากนัก เพราะองค์กรส่วนใหญ่มักจะหมดเปลืองเวลาไปกับการวางแผนการเติบโตทางธุรกิจมากกว่าจะมานั่งวางแผนด้านบุคลากร… ที่แย่กว่านั้นก็คือ หลายองค์กรไม่สามารถ “วางแผน และ กางแผน” ทายาทสืบทอดความสำเร็จ และ ตำแหน่งใหญ่ๆ ขององค์กรให้ชัดเจนได้เลย ซึ่งแม้แต่องค์กรธุรกิจแบบเจ้าของตระกูลเดียวก็ยังอาจจะวุ่นวายจากการเมืองภายในองค์กรได้เหมือนกันถ้าทายาทความสำเร็จถูกระบุตัวโดยยังเหลือ “คู่แข่ง หรือ คู่เปรียบเทียบ” ให้เป็นประเด็นอยู่… ซึ่งคนที่ทำงานกับครอบครัวแบบกงสีใหญ่ๆ คงนึกออกว่ามันเป็นยังไง

ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ… คำแนะนำเดียวสำหรับแผนจัดการทายาทความสำเร็จ หรือ Succession Planning ก็คือ “การพัฒนาคนใน” ซึ่งก็คือการพัฒนาทักษะความสามารถของคนในองค์กรให้มีทักษะพอที่จะเป็นผู้บริหารองค์กรให้ได้จำนวนมาก โดยมีเส้นทางการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงาน หรือ Career Pathways สำหรับคนที่สามารถ “พัฒนาตนเอง” ให้ถึงเกณฑ์ที่จะได้โปรโมทเข้าสูงการเตรียม Successor… รวมทั้งการค้นหา และ ทาบทามคนนอกองค์กรที่มีคุณสมบัติพื้นฐานดีพอที่จะนำมาเตรียมตัวเป็นทายาทความสำเร็จ หรือ Successor

ปัญหาก็คือ… แผนจัดการทายาทความสำเร็จ หรือ Succession Planning เป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่แปลว่า ไม่มีสูตรสำเร็จให้ลอกเลียนกันได้แบบ 100% เท่าไหร่… แต่ข่าวดีก็คือ แผนจัดการทายาทความสำเร็จ หรือ Succession Planning ของทุกองค์กรในทุกๆ วัฒนธรรมการจัดการจะ “เป็นภาระ” ของผู้นำองค์กรคนปัจจุบันเหมือนกันหมด ซึ่งแผนนี้จะดีไม่ดีแค่ไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับผู้นำท่านนั้น… นั่นเอง!

References…

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts