Green Economy

Sustainable Business Trends… เมื่อกระแสสิ่งแวดล้อมไล่ล่าธุรกิจ

ผมติดตามเพจ “คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองหินปูนมวกเหล็ก” มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 เพราะความเคลื่อนไหวของชุมชน บวกกับตัวเลขสถิติค่า PM 2.5 เกิน 200 แทบทุกวันในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี… 

และความเคลื่อนไหวเรื่องการเปิดเหมืองหินโรงปูนของ TPI ควบโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 150 MW ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ทำให้ชุมชนมวกเหล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรโคนม กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ รวมตัวกันคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วยความกังวลต่อโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจภายในชุมชน…

นอกจากนั้นยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EHIA Report ว่ามีข้อบกพร่องในการวิเคราะห์หลายประเด็น… จนกลายเป็นประเด็นข้ามปีที่ไปไกลถึงศาลปกครองกลางทีเดียว

ประเด็นคือ… การทำธุรกิจที่สร้างความกังวลเรื่องผลกระทบในลักษณะนี้กลายเป็นเรื่องยากลำบากที่ภาคธุรกิจต้องกลับมาทบทวนแผนการลงทุนที่อาจจะสูญเปล่า แถมกลายเป็นวายร้ายฟรีๆ ได้ง่ายๆ

คำถามสำคัญก็คือ ภาคธุรกิจจะหลีกเลี่ยงการปะทะกับแรงต้านเรื่องผลกระทบได้อย่างไร ในเมื่อทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงล้วนถูกต่อต้าน… แค่โมเดลการกำจัดขยะของชุมชนหรือเมืองเอง… แทบทุกพื้นที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่การเก็บและกำจัดเป็นเรื่องเป็นราวมานักต่อนัก

ปลายปีนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ในภาคธุรกิจสองท่าน ให้ช่วยแนะนำผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนา Sustainable Business Model ทั้งในเชิงการบริหารจัดการและเชิงนวัตกรรม ที่เห็นตัวเลขงบประมาณค่าที่ปรึกษาที่ทั้งสองท่านเสนอ… ผมหล่ะอยากสมัครเองจริงๆ เลย

โจทย์ใหญ่คือการหา Circular Economy Model ที่มี Closed Loop Production, Economy Conscious Consumption และเป็น Green Economy Driven ที่จะสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจเองในระยะยาว และเกาะกระแสสิ่งแวดล้อมในจังหว่ะและโอกาสที่แรงส่งเรื่องสิ่งแวดล้อม สามารถผลักธุรกิจให้ไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเรื่องการแข่งขันในอนาคต

กรณีของโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองหินที่ทับกวาง… ชัดเจนว่าโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีเก่าน่าจะทำให้ธุรกิจเหนื่อยเปล่าแถมเปลืองตัวอย่างไม่ต้องสงสัย… ก็ได้แต่หวังว่า กรณีอื่นๆ จะคิดหาทางเลี่ยงประเด็นสิ่งแวดล้อมไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคก่อนจะคิดทำอะไรให้เปลืองเวลาและทรัพยากร… และหาทางเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเสริมแรงหนุนส่งให้โมเดลธุรกิจ… สง่างามและภาคภูมิกันดีกว่า

# FridaysForFuture ครับ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Tumblr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts