Sustainable Business Trends… เมื่อกระแสสิ่งแวดล้อมไล่ล่าธุรกิจ

Green Economy

ผมติดตามเพจ “คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองหินปูนมวกเหล็ก” มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 เพราะความเคลื่อนไหวของชุมชน บวกกับตัวเลขสถิติค่า PM 2.5 เกิน 200 แทบทุกวันในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี… 

และความเคลื่อนไหวเรื่องการเปิดเหมืองหินโรงปูนของ TPI ควบโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด 150 MW ที่ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ที่ทำให้ชุมชนมวกเหล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรโคนม กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ รวมตัวกันคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าดังกล่าวด้วยความกังวลต่อโครงการที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจภายในชุมชน…

นอกจากนั้นยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EHIA Report ว่ามีข้อบกพร่องในการวิเคราะห์หลายประเด็น… จนกลายเป็นประเด็นข้ามปีที่ไปไกลถึงศาลปกครองกลางทีเดียว

ประเด็นคือ… การทำธุรกิจที่สร้างความกังวลเรื่องผลกระทบในลักษณะนี้กลายเป็นเรื่องยากลำบากที่ภาคธุรกิจต้องกลับมาทบทวนแผนการลงทุนที่อาจจะสูญเปล่า แถมกลายเป็นวายร้ายฟรีๆ ได้ง่ายๆ

คำถามสำคัญก็คือ ภาคธุรกิจจะหลีกเลี่ยงการปะทะกับแรงต้านเรื่องผลกระทบได้อย่างไร ในเมื่อทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงล้วนถูกต่อต้าน… แค่โมเดลการกำจัดขยะของชุมชนหรือเมืองเอง… แทบทุกพื้นที่ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่การเก็บและกำจัดเป็นเรื่องเป็นราวมานักต่อนัก

ปลายปีนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ใหญ่ในภาคธุรกิจสองท่าน ให้ช่วยแนะนำผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพัฒนา Sustainable Business Model ทั้งในเชิงการบริหารจัดการและเชิงนวัตกรรม ที่เห็นตัวเลขงบประมาณค่าที่ปรึกษาที่ทั้งสองท่านเสนอ… ผมหล่ะอยากสมัครเองจริงๆ เลย

โจทย์ใหญ่คือการหา Circular Economy Model ที่มี Closed Loop Production, Economy Conscious Consumption และเป็น Green Economy Driven ที่จะสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจเองในระยะยาว และเกาะกระแสสิ่งแวดล้อมในจังหว่ะและโอกาสที่แรงส่งเรื่องสิ่งแวดล้อม สามารถผลักธุรกิจให้ไปอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเรื่องการแข่งขันในอนาคต

กรณีของโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองหินที่ทับกวาง… ชัดเจนว่าโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีเก่าน่าจะทำให้ธุรกิจเหนื่อยเปล่าแถมเปลืองตัวอย่างไม่ต้องสงสัย… ก็ได้แต่หวังว่า กรณีอื่นๆ จะคิดหาทางเลี่ยงประเด็นสิ่งแวดล้อมไม่ให้กลายเป็นอุปสรรคก่อนจะคิดทำอะไรให้เปลืองเวลาและทรัพยากร… และหาทางเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเสริมแรงหนุนส่งให้โมเดลธุรกิจ… สง่างามและภาคภูมิกันดีกว่า

# FridaysForFuture ครับ

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

Gut Feeling

Gut Feeling… กึ๋นใหญ่ ใครว่าไม่สำคัญ

สังหรณ์กับกึ๋นเป็นสิ่งที่คนๆ หนึ่งมีอยู่ในตัวและเป็นปฏิกิริยาการตัดสินใจอัตโนมัติ… ในสังคมไทยเอง คำว่า “กึ๋น” ถือเป็นทักษะส่วนบุคคลที่ให้ภาพและความรู้สึกใกล้เคียงกับพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิด ส่วนคำว่า “สังหรณ์” ยิ่งเป็นอะไรที่ลึกลับเหลือเชื่อเข้าขั้นศักดิ์สิทธิ์และนิพพานก็มีในหลายกรณี

Presentation

Message and Structuring of Presentation… สารและการจัดวางบนสไลด์

แนวคิด “การแปลงสารเป็นสไลด์” เพื่อเรียงลำดับ Messages แต่ละชิ้นที่คนออกแบบการสื่อสารในทุกวัตถุประสงค์ ของทุกขนาด Messages… สามารถส่งสารไปยังจุดหมายปลายทางได้ครบถ้วน… ซึ่งการแบ่ง Message เป็นชิ้นย่อยก็เพื่อไม่ให้ Message ของเราเกิดปรากฏการณ์ Cognitive Overload กับผู้รับสารหรือ Receiver… ซึ่งกรอบทฤษฎี Cognitive Load Theory ที่ว่าด้วยแนวทาง “ช่วยนำส่งสาร” ในลักษณะคาดคะเนประสิทธิภาพของสารที่จะเข้าถึงกลไกสมองระดับสติปัญญาของ Receiver หรือ Target Audience

Hurricanes

Environmental Trends 2021… แนวโน้มสิ่งแวดล้อม 2021

ราคาหุ้น Beyond Meat สูงขึ้นกว่า 80% จากปีที่แล้ว ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้นกว่า 91% แต่สถานการณ์พลาสติกใช้แล้วทิ้งจากวิกฤตโควิด ก็ทำให้บรรยากาศการรณรงค์เรื่องพลาสติกรีไซเคิลทั่วโลกกลับไปที่ระดับน่ากังวลใจด้านปริมาณเช่นเดิม ในขณะที่สถานการณ์พลาสติกย่อยสลายได้ หรือ Bioplastic ในจีน ที่ผู้บริโภคไม่รู้สึกผิดที่ใช้พลาสติกจากธรรมชาติและย่อยสลายได้ จนปริมาณขยะพลาสติกบรรจุภัณฑ์เพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างมากมาย

Business Idea

แนวทางการเตรียมแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อ… ฉบับย่อ #Saturday SME

การทำแผนธุรกิจเพื่อขอสินเชื่อสถาบันการเงิน จึงควรตั้งอยู่บนพื้นฐาน “จุดแข็ง” ของธุรกิจและต้องไม่คาดเดาตัวเลขหรือข้อมูลโดยไม่มีแหล่งอ้างอิง… โดยส่วนตัวเคยเห็นธนาคารหรือสถาบันการเงิน ติดต่อขอปล่อยกู้ให้ธุรกิจ SME ที่เดินบัญชีกับธนาคารอย่างมีวินัยมามาก ซึ่งหลายกรณีธนาคารจะทำแผนธุรกิจ โดยคิดค่าใช้จ่ายเหมาๆ รวมๆ หลายอย่าง และหักเงินจากยอดอนุมัติก็มีบ่อย