Sustainable Development Goal 4… การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน #ReDucation

Sustainable Development Goal

ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในกลุ่มประเทศยากจนและพัฒนาล่าช้า อันเนื่องมาจากทรัพยากรมนุษย์ในประเทศยากจน บวกกับความขาดแคลนทรัพยากรสำคัญ ซึ่งต่างก็เข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษาแม้เพียงให้อ่านออกเขียนได้ เพื่อจะได้เข้าถึงองค์ความรู้มากมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยเงื่อนไขเบื้องต้นของการเข้าถึงชุดความรู้และทักษะใหม่ๆ ควรต้องอ่านออกก่อนเป็นอย่างน้อย

องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO ซึ่งถือเป็นหน่วยงานหลักที่เคลื่อนไหวในระดับนานาชาติเพื่อหาทางให้เด็ก และ ประชากรในพื้นที่ด้อยโอกาสทั่วโลก ได้เข้าถึงองค์ความรู้และการศึกษาอย่างแท้จริง… ซึ่งมักจะได้เห็นเป็นโครงการมากมายที่ถูกบอกเล่าและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

ล่าสุด… UNESCO ได้ผลักดันแผนส่งเสริมการศึกษาชื่อ Education for Sustainable Development หรือ ESD หรือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะแผนงานเป้าหมายที่ 4 หรือ SDG4 ซึ่งกำหนดเป้าหมายย่อยโดยบูรณาการความยั่งยืนให้สอดคล้องกับบริบทการศึกษาแบบเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning ไว้มากถึง 10 เป้าหมายย่อย ครอบคลุมถึงปี 2030 ทั้ง Formal Education หรือ การศึกษาในระบบ และ Informal Education หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย

สิ่งที่น่าสนใจก็คือ… ESD มีเป้าหมายไกลกว่าเพียงการอ่านออกเขียนได้ เพราะจะเน้นการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังของเด็กๆ และ ผู้เรียนให้สามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูล… มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นความรับผิดชอบต่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม ความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ และ ความเป็นธรรมทางสังคม เพื่อมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์วรรณะ

ในทางเทคนิค… แนวคิดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life Long Learning โดยปริยาย… ซึ่งการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในกรอบ SDG4 จะมีรายละเอียดที่เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพ ผูกพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้เรียนทุกคนในทุกบริบทและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง เพื่อรับมือกับความท้าทายทั้งในระดับท้องถิ่น และ ในระดับโลกที่ทรัพยากรมนุษย์ของโลก จำเป็นต้องเผชิญหน้ากับความผันผวนเปลี่ยนแปลงหลายรูปแบบตลอดเวลาอย่างในปัจจุบัน

 Education for Sustainable Development หรือ ESD หรือ การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการศึกษาแบบบูรณาการมุ่งเป้าสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยมีทั้งที่เป็น Contents หรือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หรือ Learning Achievement… ตลอดจนวิธีการเรียนการสอน และ สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อันเป็นเป้าหมายสูงสุดหนึ่งเดียวอย่างเท่าเทียมคือ… การเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ยั่งยืน

รายละเอียดในกรอบ SDG4 ยังมีแง่มุมให้พูดถึงได้อีกมาก เพราะเป็นกรอบและเป้าหมายระดับนานาชาติ ซึ่งโดยรายละเอียดก็มีความลักลั่นและเหลื่อมล้ำทั้งในกลุ่มประเทศยากจน และ แม้แต่ประเทศกำลังพัฒนามากมายหลายมิติ… โดยเฉพาะประเด็นการวิเคราะห์ความล้มเหลวของแนวทางการจัดการศึกษาที่มีใช้กันอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน แต่ใช้เหมือนกันกลับได้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาแตกต่างกัน โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ที่มุ่งเป้ายกระดับภาพรวมเชิงสังคม อันเป็นเป้าหมายระดับความยั่งยืนอย่างแท้จริง ที่ยังคงเป็นเพียง “ความหวัง” แม้วิเคราะห์ผ่านบริบทของชาติร่ำรวยและประเทศที่พัฒนาแล้วก็ตาม

ประเด็นที่น่าสนใจคือ ความพยายามในการปฏิรูป และ เปลี่ยนแปลงสาระของกลไกทางการศึกษาในทุกวัตถุประสงค์ กับ ทุกๆ เป้าหมาย และ วิสัยทัศน์เชิงปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด… ถ้าเป้าหมายสุดท้ายไม่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทรัพยากรบุคคล “ได้ดีพอ” จนถึงขั้นบุคคลสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสู่สังคมของตนได้ในทุกมิติ… ก็คงเสียเวลาพยายามอยู่ดี

References…

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Add Reder's Line friends

เพิ่ม Reder เป็นเพื่อนทาง Line... เรามีเรื่องเล่าและแรงบันดาลใจส่งถึงท่านบน Timeline ทุกวัน และ รบกวนท่านผ่านข้อความ Chat เท่าที่จำเป็น

Related Post

The Hunt for Red October #หนังดีที่เคยดู

The Hunt for Red October หรือชื่อไทย ล่าตุลาแดง เป็นหนังตื่นเต้นระทึกขวัญลุ้นกันทั้งเรื่องจนฉากสุดท้าย… บทหนังดัดแปลงจากนิยายขายดียุคกลาง 1980 ของ Tom Clancy ในชื่อเดียวกัน

BRIDGE OVER TROUBLED WATER

Bridge Over Troubled Water #เพลงดังแด่เธอ

Paul Simon แต่งเพลง Bridge Over Troubled Water ด้วยแรงบันดาลใจจากการอ่านพระคำภีร์ Bible ที่แอบหยิบติดมือมาจากโรงแรมที่พัก ระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินเพื่อฆ่าเวลา และแต่งเพลงนี้ขึ้นในเวลาต่อมา ด้วยทำนองที่เรียบง่าย ใช้ภาษาอย่างง่ายๆ และเป็นเพลงแรกที่ใช้ Piano ประกอบการร้องแทน Guitar ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Simon & Garfunkel

Digital Marketing… อะไรยังไงกับ FB และ IG

ข้อมูลจาก Facebook วันที่ 16 กันยายน 2019 ชี้ว่า… Facebook มีสถิติผู้ใช้งานแอคทีฟต่อเดือน 2,300 ล้านคนทั่วโลก ส่วน IG มีผู้ใช้แอคทีฟต่อเดือน 1,000 ล้านคนทั่วโลก… ซึ่งแพลตฟอร์มโซเซียลมีเดียทั้งสอง ที่อยู่ใต้ปีก Facebook ถือว่าแข็งแกร่งในมิติของโซเซียลเน็ตเวิร์คจากจำนวนผู้คนบนแพลตฟอร์ม

Facebook

New Facebook Community Standard… นโยบายเข้มข้นกับความเป็นส่วนตัวใหม่จากเฟสบุ๊ค 

ประเด็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้และเผยแพร่ออนไลน์เริ่มชัดเจนก่อนขึ้นปี 2020 แล้วครับ… หลายท่านคงจะได้ข้อความให้ยืนยันและยอมรับเงื่อนไขการใช้งานใหม่ที่โซเซี่ยลมีเดียที่ท่านใช้บริการอยู่ Update ส่งมาให้ยอมรับเพื่อใช้งานต่อกันแล้วเป็นส่วนใหญ่… โดยเฉพาะ Facebook!