Business Failure Prevention

Failure Prevention Strategy… กลยุทธ์ป้องกันความล้มเหลวทางธุรกิจ #SaturdayStrategy

ถ้าโมเดลธุรกิจมันไม่เวิร์คแต่ต้น หรือ แม้แต่ไม่เวิร์คเพราะผิดกาลเทศะ ทั้งพวกที่มาก่อนเวลา และ พวกที่มาตอนไม่เหลืออะไรให้ค้าให้ขายแล้ว… ล้วนนำไปสู่ประเด็น “กระแสเงินสดขัดข้อง” อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ กระแสเงินสดนี่เองที่นำไปสู่ความล้มเหลวทางธุรกิจ

More »

สภาพคล่องในภาวะผันผวนและวิกฤติ #SaturdaySME

ช่วงระหว่างวิกฤตโรคระบาดจนคนทั้งโลกได้รับผลกระทบ ที่แปลว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไปจากเดิมอย่างฉับพลันทั้งโลก เหมือนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่ง ที่โครงสร้างครอบครับเปลี่ยนไปจากเดิมและเปลี่ยนวิถีเดิมๆ ของครอบครัวนั้นไปจากวันวานตลอดกาล… นั่นแปลว่า เราไม่เหลือเวลาฟูมฟายหาอะไรๆ เหมือนวันวานนานนักหรอก เพราะอุบัติเหตุได้ผลักเราเข้าหาสมดุลใหม่ที่ต้องจัดการ โดยเฉพาะ Position และ Situation หรือที่ทางและสถานะในสมดุลใหม่ ทั้งชีวิตการงานและธุรกิจ… การพยายามให้อะไรกลับไปเหมือนเดิม อาจจะยากกว่าการเดินหน้าท้าทายการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

More »