Expansion Strategies… กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ #SaturdayStrategy

การขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นโดยหลักๆ ก็คือการทำให้ “โมเดลธุรกิจเดิม” ที่ดำเนินอยู่มีผลประกอบการเชิงปริมาณ และ ผลประกอบการเชิงคุณภาพสูงขึ้นกว่าเดิม… โดยเฉพาะผลประกอบการเชิงปริมาณที่นับเป็น “รายรับ” ที่จะได้มากขึ้น ในขณะที่ “รายจ่าย” ก็ต้องพยายามจ่ายให้ได้น้อยลง ซึ่งผลประกอบการแบบ “รายรับมาก แต่ รายจ่ายน้อย” นี่เองที่บ่งบอกการเติบโตเชิงคุณภาพในหลายๆ แง่มุมได้ด้วย

More »
Guan Yu

Deceive The Heavens To Cross The Ocean… กลยุทธ์บังฟ้าข้ามมหานที #SaturdayStrategy

คนเราไม่ว่าอะไรจะบังตา หรือ บังใจ หรือ บังความจริงไว้ก็แล้วแต่ โดยเฉพาะการถูกบังโดยกลยุทธ์ หรือ เล่ห์เหลี่ยมจากคู่แข่งหรือศัตรูอันเป็นความเขลาหนึ่งของผู้นำ สิ่งที่เห็นชัดเจนมักจะเป็น… ความยึดมั่นถือมั่นโดยไม่เปลี่ยนแปลงจนคู่แข่ง หรือ ศัตรูมองเห็นเป็นจุดอ่อน… และเพียงศัตรูเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้จุดอ่อนนั้นให้เป็นประโยชน์ ซึ่งส่วนใหญ่แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมาก… ก็สามารถสร้างตำนานบนความล้มเหลวพ่ายแพ้ของอีกฝ่ายได้ไม่ยาก…

More »
Goal Oriented Strategy

Goal Oriented Strategy… กำหนดเป้าหมายให้ทุกอย่างที่อยากทำ #SaturdayStrategy

เป้าหมายมีความแตกต่างหลากหลายและยากง่ายต่างกัน… การบรรลุเป้าหมายจึงต้องทางและวิธีเดินทางแตกต่างกันไปด้วย… เหมือนคนจากหลายร้อยครอบครัวที่มีเป้าหมายปลายทางเป็นห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวกัน การไปห้างสรรพสินค้าของแต่ละครอบครัวจะไม่มีทางเหมือนกันในรายละเอียด… ซึ่ง “วิธีการไปหรือหาทางไป” นี่เองที่แต่ละคนจะต้องวางแผนและกำหนดรายละเอียดตามบริบทของตัวเอง

More »
Heart Break Strategy

Market Challenger Strategies… กลยุทธ์ผู้ท้าชิงเอาส่วนแบ่ง

การทำธุรกิจอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ สิ่งหนึ่งที่คนทำธุรกิจจะเห็นเกิดขึ้นเสมอก็คือ “การแข่งขัน” เพื่อช่วงชิง “การตัดสินใจซื้อจากลูกค้าคนเดียวกัน” ซึ่งการแข่งขันในธุรกิจทั้งหมดก็จะมีลักษณะเฉพาะของเกมส์การแข่งขัน โดยมีเงินในอำนาจการตัดสินใจของลูกค้าเป็นเป้าหมาย และมีกำไรจากธุรกิจเป็นรางวัลตอบแทน

More »