New DLTV โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในบรรดาวิสัยทัศน์ “การศึกษาทางไกล หรือ Distance Learning” ที่ก่อตั้ง และ ยังคงมีความสำคัญกับกลไกทางการศึกษาระดับมหภาคมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิน 20 ปีนั้น… ชื่อ Distance Learning Foundation Under The Royal Patronage หรือ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จากประเทศไทยย่อมมีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆ ของโลกด้วยอายุโครงการที่ดำเนินมายาวนานกว่า 25 ปีแล้ว… นับตั้งแต่พระมหากรุณาธิคุณของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ปัญหาครูไม่ครบชั้น และ ปัญหาครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล…

More »
Virtual Education with VR

Virtual Education… การศึกษาบนโลกเสมือนจริง

เวบไซต์อย่าง EdX.org พิสูจน์ให้คนทั้งโลกเห็นว่า การจัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อถ่ายทอดผ่านอินเตอร์เน็ต มีข้อบกพร่องน้อยกว่าการจัดการศึกษาผ่านสถานศึกษาแบบเก่ามาก… ข้อโต้แย้งอย่างเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน หรือผู้สอนกับผู้เรียนก็เป็นเรื่องขำขันที่นักการศึกษารุ่นคลาสสิค ยกมาอ้างทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงเรื่องปฏิสัมพันธ์ของคนในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ก ไปไกลถึงขั้นจีบกันจนได้แต่งงานผ่านช่องทางสื่อสารมากมายที่คนยุคนี้เลือกใช้… ปัญหาหาเดียวที่มีคือผู้สอนแบบเก่าจะตกงานมากมายเท่านั้นเอง และผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นแน่

More »