Borderline Personality Disorder… ดีได้น่าใจหาย–ร้ายได้น่ากริ่งเกรง

ท่านเคยรู้จักคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เวลาโกรธบ้างมั๊ย?… โดยเฉพาะคนน่ารักแสนดีที่มีเวลา “ของขึ้น” ทำให้วงแตกเป็นประจำด้วยสาเหตุหลากหลายที่สร้างความไม่พอใจให้ ซึ่งเป็นคนที่ขาดความมั่นคงทางอารมณ์จนกลายเป็นบุคลิกภาพ และ อุปนิสัยแบบที่นิยามได้ว่า… ยามดีก็ดีใจหาย ยามร้ายก็ร้ายเหลือเชื่อ

More »