First Impression… แรกแลก็หลงรัก

First Impression หรือ ความประทับใจแรกนั้น แม้สำคัญถึงขั้นหมายถึงการเปิดใจของผู้พบเห็น แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับ การรักษาความประทับใจของพวกเขาต่อเนื่องไปจนถึงความพึงใจในระยะยาว

More »