Dysfunctional Family… ครอบครัวบกพร่องความสัมพันธ์ #SelfInsight

การเป็นครอบครัวจึงมีอะไรหลายอย่างที่ “ไม่สมบูรณ์แบบ” ให้ต้องผ่อนสั้นผ่อนยาวเพื่อให้สมดุลความสุขและความพึงพอใจถูกเฉลี่ยในระหว่างสมาชิกอย่างเหมาะ โดยเฉพาะสมาชิกในชั้นความสัมพันธ์ที่หนึ่ง ซึ่งชีวิตผูกพันกันทางสายเลือดผ่าน “ลูก” ผู้สืบทอด DNA ของพ่อแม่เพื่อส่งต่อให้รุ่นถัดไป… ซึ่ง “ความไม่สมบูรณ์แบบของครอบครัว” ที่เกิดขึ้นภายใต้ความใส่ใจ การแบ่งปันและการเสียสละในครอบครัวจะถือเป็น “ความรัก” ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะมีปรากฏให้เห็นอยู่มากมายในทุกชาติทุกภาษาและชนชั้น… แต่ก็ปรากฏเห็นมี “ความไม่สมบูรณ์แบบของครอบครัว” ที่เกิดขึ้นเพราะการละเลย การล่วงละเมิด การผลักไสเกลียดชัง และ ผลกระทบจากปัจจัยนอกครอบครัว เช่น ยาเสพติด การพนัน รวมทั้งการตกเป็นเหยื่อของสมาชิกครอบครัวบางคนที่กลายเป็นจุดเปลี่ยนความสัมพันธ์พ่อ-แม่-ลูกให้หมดความใส่ใจ กับ การแบ่งปัน และ การเสียสละที่เคยมีให้กันจนไม่เหลือ

More »
Johari Window

Johari Window Model… หน้าต่างมนุษย์

ความสุขของท่านมาจากสิ่งใดบ้างครับ?… คำตอบที่ได้คงหลากหลายแตกต่าง ซึ่งก็เป็นธรรมดาของพวกเราอยู่แล้ว ที่ความสุขความทุกข์ มีมาแล้วหายไปเกิดขึ้นและดับไปเป็นของธรรมดา

More »