Happy smiling

Positive Self-Talk… คุยกับตัวเองดีๆ

ประเด็นคุยกับตัวเองส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพส่วนตัวเป็นหลัก นั่นแปลว่า… ถ้าท่านเป็นคนอารมณ์ดี มองโลกในแง่ดี ท่านก็จะมีบทสนทนาดีๆ กับตัวเองเรื่อยๆ และในทำนองเดียวกัน ถ้าท่านมีทัศนคติเป็นลบต่อประเด็นต่างที่อยู่รอบตัวไม่มีเว้น ก็คงยากที่ท่านจะอ่อนดยนกับตัวเองจนมีบุคลิกขัดแย้งชัดเจนขนาดนั้น…

More »