problem solution

Potential Problem Analysis… เห็นปัญหาก่อนจะเกิด #ProblemSolvingSkills

ปัญหาที่ถูกทำนายการเกิดได้ล่วงหน้า มักจะไม่เป็นปัญหาสำหรับมนุษย์ เพราะแนวทางการแก้ไขอย่างดีที่สุดจะถูกเตรียมพร้อมไว้ล่วงหน้าด้วย… ไม่ต่างจากการเตรียมแปรงและยาสีฟันไว้ตั้งแต่ก่อนนอนของทุกคนนั่นเอง

More »
innovation team player

Innovation and Team Development… ทีมสร้างนวัตกรรม

ประเด็นสำคัญของการทำทีมนวัตกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมหรืออะไรใหม่ๆ จึงต้องการความเข้าใจขั้นลึกซึ้งว่า… ใหม่หมายถึงยังไม่เคยมีมาก่อน นั่นแปลว่าบรรยากาศการสื่อสารและความสัมพันธ์ภายในทีมนวัตกรรมที่หวังผลการเปลี่ยนแปลงด้วยแนวทางใหม่… ต้องการความพร้อมรอบด้านเพื่อการเปลี่ยนแปลงถึงขั้นต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอ

More »