Procrastination… พรุ่งนี้ค่อยว่ากัน #SelfInsight

พฤติกรรมผลัดวันประกันพรุ่งเป็นปัญหาของการจัดการกับอารมณ์มากกว่าจัดการเวลา โดยงานวิจัยหลายชิ้นพบรูปแบบของพฤติกรรมผลัดวันประกันพรุ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการควบคุมอารมณ์ และ พบนัยยะจากสมองส่วนที่ใช้ในการจัดการอารมณ์อย่างอมิกดาลา สามารถครอบงำเหนือความสามารถในการจัดระเบียบตัวเอง

More »