Green Economy

Sustainable Business Trends… เมื่อกระแสสิ่งแวดล้อมไล่ล่าธุรกิจ

ผมติดตามเพจ “คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินและเหมืองหินปูนมวกเหล็ก” มาตั้งแต่ช่วงต้นปี 2019 เพราะความเคลื่อนไหวของชุมชน บวกกับตัวเลขสถิติค่า PM 2.5 เกิน 200 แทบทุกวันในพื้นที่ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี… 

More »