sme

Local Economy Loan สินเชื่อจาก SME Bank #SaturdaySME

สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการใหม่ มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต หรือบริการอื่นๆ ประกอบอาชีพอิสระ ค้าส่ง ค้าปลีก… สำหรับผู้ประกอบการ นิติบุคคลเป็นเอสเอ็มอี ธุรกิจเกษตรแปรรูป ธูรกิจท่องเที่ยว ผู้ประกอบการใหม่ ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม ธุรกิจผลิต รวมทั้งบริการอื่นๆ ไปจนถึงผู้ประกอบอาชีพอิสระ

More »

สภาพคล่องในภาวะผันผวนและวิกฤติ #SaturdaySME

ช่วงระหว่างวิกฤตโรคระบาดจนคนทั้งโลกได้รับผลกระทบ ที่แปลว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างไปจากเดิมอย่างฉับพลันทั้งโลก เหมือนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่ง ที่โครงสร้างครอบครับเปลี่ยนไปจากเดิมและเปลี่ยนวิถีเดิมๆ ของครอบครัวนั้นไปจากวันวานตลอดกาล… นั่นแปลว่า เราไม่เหลือเวลาฟูมฟายหาอะไรๆ เหมือนวันวานนานนักหรอก เพราะอุบัติเหตุได้ผลักเราเข้าหาสมดุลใหม่ที่ต้องจัดการ โดยเฉพาะ Position และ Situation หรือที่ทางและสถานะในสมดุลใหม่ ทั้งชีวิตการงานและธุรกิจ… การพยายามให้อะไรกลับไปเหมือนเดิม อาจจะยากกว่าการเดินหน้าท้าทายการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์

More »
Budget

4 แหล่งเงินทุนและแหล่งสนับสนุนทุนสำหรับ SME/STARTUP

อยากทำธุรกิจ ต้องหาทางเริ่มทำธุรกิจด้วยทุนที่ต่ำที่สุดที่จะเป็นไปได้… และควรเป็นทุนที่ท่านดึงมาใช้ได้เลยแบบไม่ต้องให้ใครมาตัดสินสิ่งที่อยากลอง… ซึ่งก็มีเทคนิคหลายรูปแบบให้ทดลองและตัดตรงเข้าหาลูกค้าและโมเดลรายได้ อย่างเช่นเทคนิคของสตาร์ทอัพคือการทำ MVP หรือ Minimum Viable Product หรือการทำโปรดักส์ที่ตรงเข้าหากลุ่มเป้าหมายให้ไวที่สุด… ซึ่ง SME ก็สามารถนำแนวคิดมาปรับใช้ได้… หรือจะใช้การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปของธุรกิจด้วยการทำ Feasibility Study อย่างถูกต้องก็ได้…

More »