Negative Production Externalities, Negative Consumption Externalities

การค้าระหว่างประเทศกับสิ่งแวดล้อม โดย ผศ. สิทธิกร นิพภยะ #GreenEconomy

แนวทางที่หนังสือกล่าวถึงโดยรวมจะโฟกัส การผลิตที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อน หรือ Negative Production Externalities และ การบริโภคที่ทําให้บุคคลอื่นเดือดร้อน หรือ Negative Consumption Externalities… ซึ่งตรงไปตรงมาต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยรวม ทั้งที่ชัดเจนว่าเป็นปัญหา และ คลุมเครือว่าจะตัดสินเรื่องถูกผิด หรือ ถูกผิดเหมาะควรแค่ไหรอย่างไร… ซึ่งตัดสินกันที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทำบุคคลอื่นเดือดร้อน… 

More »
The Ngozumpa Glacier in the Himalayas of Nepal.

Himalayas Glaciers Melting… เมื่อหิมะละลาย #FridaysForFuture

มีรายงานจากนักวิทยาศาสตร์ที่พูดถึงธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยที่ลดน้อยลง หลายแหล่งกลายเป็นทะเลสาบน้ำแข็งที่สะสมน้ำไว้ใต้แผ่นน้ำแข็งมากขึ้น จนเข้าขั้นที่อาจจะกลายเป็นต้นเหตุของภัยพิบัติที่คาดไม่ถึงมากมาย โดยเฉพาะมวลน้ำมหาศาลดั่งเขื่อนแตก จากที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางหลายกิโลเมตร ซึ่งหากเกิดขึ้นวันใดก็คงกลายเป็นโศกนาฏกรรมไม่รู้ลืมอีกเหตุการณ์หนึ่งอย่างแน่นอน

More »
eco friendly business

แนวคิดการสร้างธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม #FridaysForFuture

ในธุรกิจที่ท่านขับเคลื่อนดำเนินการอยู่ มีสัดส่วนอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของเสียที่กระทบดินน้ำอากาศและพลังงานบ้างหรือไม่?

More »
mask waste

ขยะหน้ากากอนามัย… และความกากของมนุษย์

ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนที่กลายเป็นปัญหาระดับโลกยังไม่ทันจางหาย… ปัญหาขยะหน้ากากอนามัยก็เกิดซ้อนขึ้นมาให้โลกขนลุกซ้ำ จากขยะที่น่ากังวลเรื่องปนเปื้อนเหล่านี้

More »