Alone in Snow

หนาวเนื้อ… #เพลงดังยังจำ 005

อากาศหลังวันพ่อแห่งชาติเย็นลงอย่างรวดเร็วจนเตรียมเสื้อผ้าอุ่นๆ แทบไม่ทัน… แต่ก็รู้สึกผ่อนคลายและโล่งใจว่ายังมีลมหนาวให้หายใจและได้คิดถึงช่วงเวลาดีๆ จากไอหนาวเหมือนที่ผ่านมาได้บ้าง… และ Playlist สำหรับอากาศแบบนี้จะต้องมีเพลงดังในอดีตอย่าง “หนาวเนื้อ” แทรกในรายการเพลงสำหรับใช้ชีวิตคืบคลานบนถนนยามค่ำไปด้วย

More »