Guess What? เกมมิฟิเคชั่นสำหรับครอบครัวและเด็กออทิซึม #ReDucation

เด็กในกลุ่ม ASD จึงต้องการโปรแกรมการกระตุ้น และ ส่งเสริมการเรียนรู้ตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการอย่าง Electronic Flashcards หรือ บัตรคำอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้งานบนมือถือ หรือ แท็บเล็ตได้รับการพิสูจน์ยืนยันโดยงานวิจัยมากมายทั่วโลกแล้วว่ามีประสิทธิภาพมาก… แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่อง “การปรับแต่ง” เพื่อให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้ยาก ซึ่งทำให้เด็ก ASD เจอปัญหา One Size Fit Alls แบบ Flashcards ชุดเดียวถูกใช้กับเด็กทุกคน… ซึ่งแม้แต่เด็กปกติก็มีปัญหา One Size Fit Alls ไม่ต่างกัน

More »