Gap Analysis

Business Gap Analysis… เทคนิคการวิเคราะห์ช่องว่างทางธุรกิจ #SaturdayStrategy

เมื่อการพูดถึงช่องว่างทางธุรกิจ หรือ Business Gap รวมทั้งการ “ยกปัญหา” ที่เป็นอุปสรรคต่อความสำเร็จทุกกรณีมาพูดถึง… ซึ่งการพูดถึงทุกกรณีจะเป็นขั้นตอนการหาข้อมูล ศึกษารายละเอียด วิพากษ์วิจารณ์ และ ตั้งคำถามถึง Gap กับ เป้าหมายอยู่ในเนื้อ และ ถือเป็นการวิเคราะห์ช่องว่าง หรือ Gap Analysis โดยปริยายด้วย

More »
Find Ideas

Barrier And Ideas… อุปสรรคและหลักคิด #SelfInsight

ทักษะ และ ประสบการณ์ที่เป็นภูมิปัญญา หรือ ความรู้ ซึ่งสำคัญต่อการเอาชนะอุปสรรคนั้นหาไม่ยาก… แต่ความคิด หรือ การคิดเพื่อเอาชนะอุปสรรค อันเป็นชุดความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมาย ที่มักจะมีทั้งความรู้ ข้อมูล และ แนวทางเป็นองค์ประกอบ… ซึ่งคนส่วนใหญ่เรียกว่าไอเดีย หรือ Ideas เพื่อเอาชนะปัญหาใหญ่ๆ ขั้นอุปสรรคนั้น… กลับกลายเป็นเรื่องยากสำหรับหลายๆ คนที่บอกได้แต่ว่า ปัญหาคืออะไร และ เป็นแบบไหน… แต่คิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร หรือ ไม่มีไอเดียอะไรจะไปจัดการให้หมดปัญหา หรือ หมดอุปสรรคนั่นเอง

More »

P–I Matrix กับการสะสางงานให้สำเร็จ

ในสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อน การตัดสินใจ “เลือกทำและเลือกทิ้ง” อะไรจะทำได้ไม่ยาก… แต่โดยประสบการณ์ส่วนตัว ที่ผมเจอการเสนอจ้างงานบ้างหรือขอคำชี้แนะหารือทั่วไปบ้าง… ส่วนใหญ่จะมีประเด็นซับซ้อนเกี่ยวพันจนยากที่จะระบุความสำคัญเพื่อ “เลือกทำ หรือ เลือกทิ้ง” ส่วนไหนอย่างไร

More »