Ben Franklin's experiment

Ben Franklin’s 13 Virtues… คุณธรรม 13 ประการของ เบนจามิน แฟรงคลิน

งานพิมพ์เมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกิจการด้านเผยแพร่ศาสนา นั่นทำให้เบนจามินวัย 20 ปี ทำร่างต้นฉบับว่าด้วยคุณธรรม 13 ประการ หรือ 13 Virtues ของตนเองขึ้น ซึ่งนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ประเมินว่า เบนจามิน แฟรงคลิน วัยหนุ่มฉกรรจ์น่าจะพยามเขียนต้นฉบับหนังสือของเขาตามความฝันที่คุกรุ่นในจิตวิญญาณมากกว่า… แต่การนำข้อปฏิบัติทั้ง 13 ประการนั้นมาใช้กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่บอกต่อใน “ยุคเรืองปัญญาในอเมริกา” ซึ่งต่อยอดมาจากอุดมคติว่าด้วยมนุษย์นิยม ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ กับการบุกเบิกความรู้และการค้นพบในสาขาปรัชญาธรรมชาติหรือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นในอังกฤษและยุโรป… เบนจามิน แฟรงคลินจึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในไม่ช้า

More »