a68 iceberg

เกาะน้ำแข็งลอยน้ำ A68a ขนาด 4,200 ตารางกิโลเมตร กำลังคุกคามหมู่เกาะ South Georgia #FridaysForFuture

เครื่องบินของกองทัพอากาศอังกฤษ หรือ Royal Air Force หรือ RAF ได้ขึ้นบินสำรวจและบันทึกภาพล่าสุดของภูเขาน้ำแข็ง A68a ที่มีขนาด 4,200 ตารางกิโลเมตร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ปี 2020 ซึ่งเกาะนำแข็งลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดแพนี้ ได้แยกตัวออกมาจากทวีปแอนตาร์กติกา และล่องลอยในมหาสมุทรมาแล้ว 3 ปี และนักวิทยาศาสตร์คาดว่า… A68a กำลังอยู่ในเส้นทางที่จะเข้าปะทะและเกยตื้นกับชายฝั่งเกาะ South Georgia ซึ่งจะทำให้ภูเขาน้ำแข็งปิดทางออกหากินในทะเลของฝูงสัตว์บนเกาะจำนวนมาก และอาจนำมาซึ่งหายนะครั้งใหญ่หลวงของระบบนิเวศแถบขั้วโลกใต้

More »