Aspirations… ความทะเยอทะยาน #SelfInsight

ความทะเยอทะยาน หรือ Aspirational อันเป็นคุณลักษณ์ของแรงขับเคลื่อนเป้าหมายชีวิตรูปแบบหนึ่ง ที่มีไว้เพื่อขับเคลื่อนตัวเองเข้าหาเป้าหมายในชีวิตในขั้น “ลงมือทำ” เพื่อสร้างตัวแปรอันเป็นปัจจัยของการบรรลุเป้าหมายที่ไกลไปจากกิจวัตรที่คุ้นชิน รวมทั้งสถานะและทรัพยากรในปัจจุบัน ก็มักจะขาดพร่องอยู่มาก… ความทะเยอทะยานในเชิงรูปธรรมจึงเป็นเป้าหมายอันท้าทายที่ล้มเหลวได้ง่ายกว่าที่จะสำเร็จ หรือ ที่สามารถทำได้สบายๆ เหมือนกิจวัตรที่คุ้นชิน

More »