Skinship… แตะเนื้อต้องตัว #SelfInsight

การสัมผัสกายตั้งแต่แตะตัว โอบ กอด และ การสัมผัสร่างกายของคู่ความสัมพันธ์ถึงส่วนที่มีแต่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งไม่กี่แบบเท่านั้นที่เป็นไปได้… ถือเป็นภาษากายที่ใช้บอกเล่าความรู้สึกระหว่างคู่ความสัมพันธ์ และ ภาวะความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ใช้ “ภาษารัก หรือ Love Language” แบบ Nonverbal Communication หรือ สื่อสารกันโดยไม่ต้องพูดมาก… แต่มีความหมายที่ถูกรับรู้ และ ตีความได้ลึกซึ้งถึงขั้นอธิบายเป็นภาษาพูดได้ไม่หมดก็มี

More »