Autonomous Trains… รถไฟไร้คนขับ #FutureTransportation

การทดสอบ Autonomous Trains ของบริษัทผู้เชี่ยวชาญระบบราง และ การเดินรถไฟยักษ์ใหญ่ในเยอรมนี ภายใต้โครงการทดสอบ ​​Automated Regional Trains ในเขตแซกซันใต้ของเยอรมนี…  และ กำลังทำงานร่วมกับศูนย์การบินและอวกาศของเยอรมนี หรือ German Aerospace Center หรือ DLR กับ TU Berlin หรือ Technische Universität Berlin หรือ Technical University of Berlin 

More »