Educational Psychology… จิตวิทยาการศึกษา #ReDucation

กระแสการพัฒนาปรัชญาการศึกษาในวันที่ต้องออกจากกรอบ “การสอน และ สถาบันเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งตัดตรงไปทำความเข้าใจว่าคนเราเรียนรู้อย่างไร โดยเฉพาะพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการเสพข้อมูล หรือ Data แล้วเปลี่ยนเป็นองค์ความรู้ หรือ Knowledge อันเป็นวิธีการกรองเอาแต่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ มาปรับแต่งเพิ่มเติมจนมีคุณค่าต่อการพัฒนาตนเองของทุกคน… 

More »