Apache Hadoop… ระบบจัดการ Big Data ที่ยังคงดีที่สุดจนถึงปี 2023 #BigDataDriven

เทคโนโลยีที่มีการใช้อย่างกว้างขวาง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น Big Data Framework ที่ดีที่สุด และ ถูกใช้มากที่สุดมานานนับ 10 ปีคงต้องยกให้ Apache Hadoop ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ Opensource สำหรับการสร้างระบบ Distributed Computing ที่มีความเสถียรสูง และ สามารถปรับขนาด หรือ ขยายพื้นที่จัดเก็บได้จนเกือบจะไร้ขีดจำกัด ซึ่งธุรกิจแพลตฟอร์มระดับโลกอย่าง Facebook กับ Yahoo รวมทั้ง Twitter… Adobe… AOL หรือแม้แต่ MicroSoft ก็มีฟาร์มข้อมูลที่ใช้ Apache Hadoop เช่นกัน

More »

Data Driven Education… ขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้วยข้อมูล #ReDucation

ภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Personalized Learning ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อหนีระบบการศึกษาแบบโรงงานผลิตแรงงาน ที่พยายามจัดการให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมและประสบการณ์อย่างเท่าเทียม ทั้งๆ ที่ผู้เรียนหนึ่งแสนคนยังหาความเหมือนกัน หรือ เท่ากันเพียงบางด้านยังแทบไม่ได้เลย… แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นความผิดของใคร เพราะเท่าที่ทำกันมาก็ถือว่าดีที่สุดตามยุคตามสมัยมาตลอด จนกระทั่งมาถึงยุคการศึกษาที่เราสามารถพึ่งพา “ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะคน หรือ Personalized Data” ที่ได้จากวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Technology อย่างในปัจจุบัน… ซึ่งจะเป็นยุคแรกที่จะทำให้ Personalized Learning มีความเป็นไปได้ที่สุด

More »

DeepRL… Deep Reinforcement Learning #DeepTechInnovation

Deep Reinforcement Learning หรือ Deep RL เป็นการประยุกต์ Deep Learning ผสมกับกระบวนทัศน์ Reinforcement Learning หรือ RL อันเป็นหนึ่งในเสาหลักของเทคโนโลยี Machine Learning ซึ่ง Reinforcement Learning หรือ RL ในทางเทคนิคจะหมายถึงการประมวลผลโดย Neural Network ในสภาพแวดล้อมที่ Machine Learning ถูกใช้งานด้วย Output Variables หรือ ตัวแปรขาออกทั้งแบบที่มีกลไก Supervised และ Unsupervised… ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโมเดล AI ก็จะเป็นการใช้งานระบบโดย “มี หรือ ไม่มี” การสอน หรือ Train AI ก่อนใช้งาน และถ้าเปรียบเทียบเป็นคน… ก็เหมือนการส่งใครสักคนไปทำงานโดยไม่ได้สอนงานให้ก่อน…

More »
Co Creation

Value Co-Creation… สร้างคุณค่าร่วมกัน #SaturdayStrategy

Value Co-Creation หรือ Customer Co-Creation เป็นเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับแนวคิด NPD หรือ New Product Development ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิด Customer Participation in Production ของ Neeli Bendapudi และ Robert P. Leone… อันถือเป็นแนวคิดการพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรมเพื่อ “แก้ปัญหาอย่างตรงจุด” ให้ลูกค้า

More »
Gap Management

Social Listening และ DOOM Marketing… เข้าใจและใช้เป็นจึงจะเห็นตลาด #SaturdaysStrategy

การบริหารธุรกิจ และ การทำกลยุทธ์ทางการตลาดจึงต้องสร้าง DOOM หรือ Dynamic Offer Optimization Marketing ให้ลูกค้าที่อยากใช้จ่าย กล้าตัดสินใจใช้จ่ายโดยไม่ลังเลให้ได้… ซึ่งทั้งหมดนั้นจะไม่ยากเลยถ้าเพียงแค่ธุรกิจ “รู้ และ เข้าใจความต้องการของลูกค้า ถึงขั้นมั่นใจว่าลูกค้าจะตัดสินใจอย่างไรในตอนไหน” หรือ ก็คือการรู้ใจลูกค้าให้ได้มากกว่าที่ลูกค้ารู้จักตัวเองนั่นเอง

More »
Data Analytics

Data Analytics Maturity and Data Optimization Strategy… กลยุทธ์ก่อนกำหนดกลยุทธ์ #SaturdayStrategy

ข้อมูลนั้นหาไม่ยาก แต่การใช้ข้อมูลจำนวนมากพร้อมกันนั้นไม่ง่าย โดยเฉพาะการใช้ข้อมูลจำนวนมากจนถึงระดับ Big Data เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเป้าหมายใดๆ ในธุรกิจ… ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายมักจะเป็นเรื่องดุลย์การแข่งขันและกำไรที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด…

More »
Water Pollution

วิทยาการข้อมูลสถานะแหล่งน้ำ กับปัญหามลพิษและภัยพิบัติจากน้ำ

แนวคิดการจัดการน้ำเชิงคุณภาพ โดยเฉพาะกรณีน้ำเน่าเสีย ทั้งน้ำเสียทางกายภาพ หรือ Physical Wastewater… น้ำเสียทางเคมี หรือ Chemical Wastewater… หรือน้ำเสียทางชีววิทยา หรือ Biological Wastewater ไล่ไปจนถึงขยะในน้ำ จนไปอยู่ในกระเพาะสัตว์น้ำจืดน้ำเค็ม ที่หลายท่านเดือดดาล

More »
Hyper Personalization

Hyper Personalization… ข้อมูลลูกค้าแบบเจาะจงลงลึก

เมื่อใกล้จะถึงปี 2020 เข้ามาทุกวัน ในแวดวงธุรกิจและการตลาดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงอนาคตอันใกล้ ที่ธุรกิจน้อยใหญ่ต่างก็มองหากลยุทธ์และแนวทาง ที่จะพาธุรกิจของตัวเองฝ่าด่านการแข่งขันเพื่อเข้าไปอยู่ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้ได้

More »