Lazy for Innovation… นวัตกรรมจากความเกียจคร้าน #InnovationStrategy

คำถามคือ… สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรมสร้างอย่างไร? Bill Gates แนะนำการเลือกใช้คนที่สามารถ “ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย” ไว้ว่า… I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it. ผมเลือกคนขี้เกียจให้ทำงานยากๆ เพราะคนพวกนี้จะหาทางทำให้มันง่ายเอง

More »
How to Avoid a Climate Disaster…

How to Avoid a Climate Disaster… Bill Gates #FridaysForFuture

หนังสือ How to Avoid a Climate Disaster ยังพูดถึงทรัพยากรมากมายที่มนุษย์ทั่วโลกต้องบริโภคใช้สอยต่อเนื่องไปอีกนาน เช่น คอนกรีต เหล็ก และ พลาสติก… ไปจนถึงคาดการณ์แนวโน้มเชิงเศรษฐศาสตร์ที่มองอุปสงค์อุปทานอย่างเป็นระบบ จนหลายคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้ รับรู้ได้คล้ายกันว่า… หนังสือ How to Avoid a Climate Disaster ของ Bill Gates เล่มนี้ไม่ใช่เนื้อหาเชิงสิ่งแวดล้อมธรรมดา แต่เป็นวิสัยทัศน์ในการวางแผนร่วมกันในนามมนุษยชาติเพื่อโลกใบนี้… ซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่า วาระการพูดคุยในเวทีนานาชาติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนครั้งถัดไป… คีย์แมนส่วนใหญ่คงไม่พลาดที่จะค้นเอาทรัพยากรข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ไปใช้อ้างอิง พูดคุยและกล่าวถึงอย่างแน่นอน

More »
3 Great Pyramid

SCQA Methods, Barbara Minto และ McKinsey & Company

Barbara Minto ใช้เทคนิค SCQA ถ่ายทอดเรื่องราวและนำเสนอข้อมูลงานวิจัยมาตั้งแต่เธอทำงานให้ McKinsey & Company หลังจบ MBA จาก Harvard Business School ในยุคที่ชั้นเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ฮาร์วาด ไม่ปลื้มนักศึกษาสุภาพสตรีเท่าไหร่… Barbara Minto เริ่มงานแรกหลังเรียนจบปริญญาโทกับ McKinsey & Company

More »