Blended Learning

Hybrid Education Ecosystems… ระบบนิเวศทางการศึกษาเพื่อรองรับกลไกการศึกษาแบบไฮบริด #ReDucation

รูปแบบการเรียนการสอนแบบไฮบริด หรือ Hybrid Learning หรือ Blended Learning เพื่อเตรียมรับสถานการณ์แบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในวิกฤตโควิด อันเป็นบทเรียนสำคัญที่ระบบการศึกษาต้องออกแบบใหม่หมด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะหยุดชะงักแบบนี้อีก… ซึ่งจำเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อมหลายประการให้พร้อม ถึงขั้นใช้ Hybrid Learning เป็นระบบหลักที่จำเป็นต้องลงทุนเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาให้แข็งแกร่งบนแนวทางที่จำเป็นต้องยืดยุ่นสูงให้ได้

More »
Blended Learning

Blended Learning Canvas

ธรรมชาติของ Blended Learning ไม่มีสูตรตายตัว… ยกเว้นการโฟกัสนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เหมือนกรณีของ Teacher Aili Olichney ซึ่งนอกจากจะเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว ยังเอา Growth Mindset ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายอีกด้วย

More »
Blended Learning Lesson Plan

Blended Instructions Lesson Plan

วิจัยในชั้นเรียนแบบใช้ eLearning กลุ่มหนึ่ง และสอนในชั้นเรียนอีกกลุ่มหนึ่งเทียบกันมาบ้าง… ส่วนใหญ่งานวิจัยแบบนี้จะสรุปว่า “ผู้เรียนทั้งสองกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่างกัน” ซึ่งข้อสรุปงานวิจัยแบบนี้แหละ ที่ทำให้ eLearning ในบ้านเราล้าหลังและวังเวงจนกระทั่งมาสำลักโควิดคราวนี้จึงรู้ว่า… เราไม่มีสื่อดิจิตอลเพียงพอสำหรับเด็กๆ

More »
Reder Blended Learning

Blended Learning Lesson Design

Blended Learning ทำง่ายๆ แค่เอาข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัดเตรียมสอบ ไปใส่ LMS หรือ Learning Management Systems แบบไหนก็ได้ ให้นักเรียนได้ใช้ประเมินความรู้ตัวเอง และเตรียมสอบ… ก็ได้แล้ว

More »
Thinking

Personalized Learning…

Personalized Learning ที่ไม่โฟกัส Brick and Mortar จะจัดการอย่างไร? คำตอบจะกลับไปที่ Blended Learning ซึ่งสัดส่วนการลงทุนด้านการศึกษา จำเป็นต้องตรงที่ทรัพยากรทางการเรียนรู้ หรือ Knowledge Resources หรือ Knowledge Asset พร้อม Communication Infrastructure ที่ยืดยุ่นสูงสุด… และคืนสิทธิ์การตัดสินใจเรียนอะไรกับครูคนไหนเมื่อไหร่ กลับไปให้นักเรียนและผู้ปกครองทั้งหมด

More »
Blended Learning

Blended Learning…

Blended Learning ต้องเตรียมทุกแนวทางให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียน สามารถ Personalized ภาระกิจ หรือ Task ของตัวเองให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้ได้ทั้งสองฝ่าย โดยมีสถาบันหรือฝ่ายอำนวยการ “ช่วยเติมช่องว่างไร้รอยต่อ” ให้ Blended Learning Models กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ ไม่ต่างจากการจัดหาอาคารสถานที่ โต๊ะเก้าอี้ สื่อและเครื่องมือช่วยสอน

More »