Boasting and Bragging… พฤติกรรมโม้และโอ้อวด #SelfInsight

พฤติกรรมคุยโต หรือ โม้ หรือ Boasting ซึ่งโอ้อวดเกินจริงไปมากอย่างชัดเจน… รวมทั้งพฤติกรรมชอบอวด หรือ Bragging ทั้งที่อยากให้คนอื่นรู้ และ อยากให้คนอื่นอิจฉา ซึ่งก็มีทั้งอวดแบบตรงไปตรงมาอย่างโจ่งแจ้ง และ ขี้อวดแบบถ่อมตน หรือ Humber Bragging ที่แสดงออกได้ซับซ้อนไปอีกขั้น… แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็แสดงให้เห็นความหวั่นไหวไม่มั่นคงในจิตใจของคนชอบอวดเอง ที่โหยหาการยอมรับชื่นชมจากผู้อื่นไปสร้างความสุข และ ความพึงพอใจให้ตน… แม้จะรู้ดีว่าเป็นอะไรที่ฉาบฉวย และ สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วง่ายดายเพียงใดก็ตาม

More »
bragging

Boasting And Bragging… ขี้โม้และโอ้อวด #SelfInsight

บุคลิกภาพแบบหลงตัวเองเป็นพฤติกรรมปรับตัวชดเชยเพื่อกลบเกลื่อน หรือ ก้าวข้ามความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า โดยมีกลุ่มคนหลงตัวเองที่เปราะบาง หรือ Vulnerable Narcissist จะมีลักษณะวิตกกังวลสูง และ อ่อนไหวต่อคำวิจารณ์ จนต้องสร้างเรื่องโอ้อวดขึ้นเพื่อปกป้องตัวเอง… และมีกลุ่มคนหลงตัวเองแบบยกตนให้ยิ่งใหญ่เหนือผู้อื่น หรือ Grandiose Narcissist มีพฤติกรรมนับถือชื่นชมตนเองสูง และ มักโอ้อวดเพราะรู้สึกว่าตนเหนือกว่าใครอย่างแท้จริง… ซึ่งถ้าขุดลึกลงไปในจิตใจที่ผลักดันการโอ้อวดนั้นกลับพบว่า… คนที่มีบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองอย่างแท้จริง หรือ Proper Narcissist จะมีความรู้สึกผิดอยู่ในเบื้องลึกของจิตใจ และ ยังนับถือตนเองต่ำด้วย…

More »