The Insider

The Insider #หนังดีที่เคยดู

Message หนึ่งที่บทภาพยนต์ดัดแปลงจากเหตุการณ์จริงเรื่องนี้ จงใจแทรกให้เห็นก็คือ บริบทของภรรยาและครอบครัวของผู้ชายสองคนท่ามกลางมรสุมชีวิต…

More »