Climeworks

Carbon Dioxide Capture Technology #FridaysForFuture

ปีนี้ Time ยกให้สาวน้อย Greta Thunberg เป็นบุคคลแห่งปี… ซึ่งก็ถือว่าถูกใจคนสายเขียวและสิ่งแวดล้อมกันมาก โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ตั้งแต่ Generation Millennials ลงมา ที่ช่วยกันลงถนนรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมจนนักการเมืองทั่วโลกติดอ่างเรื่องสิ่งแวดล้อมกันเป็นแถว…

More »