Carbon Accounting… บัญชีก๊าซเรือนกระจก #FridaysForFuture

Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอน หรือ การทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ถือเป็นเครื่องมือหลักในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเพื่อให้องค์กรที่หลีกเลี่ยงการสร้าง Carbon Footprint ใส่ชั้นบรรยากาศโลกไม่ได้ สามารถดำเนินการต่อไปได้ด้วยเครดิตคาร์บอนจากผู้ขายคาร์บอนเครดิตที่ถูกรับรองทางบัญชีแล้ว… แต่ข้อโต้แย้งความน่าเชื่อถือของ Carbon Accounting หรือ บัญชีคาร์บอนในปัจจุบันก็ยังถือว่า… สับสนอลหม่านเหมือนการโต้เถียงเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับหมาบ้านเธอฉีกถุงขยะบ้านฉัน ไปจนถึงการโต้วาทีของทูตพิเศษด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ ในที่ประชุม UNFCCC ที่พาดพิงกันออกสื่อแล้วก็จับไม้จับมือคุยกันนอกรอบเพื่อแบ่งที่ยืนให้กันอยู่ดี

More »

Food’s Carbon Footprint… เรากำลังกลืนกินอนาคตโลกอยู่หรือไม่? #FridaysForFuture

Carbon Footprint หรือ รอยเท้าคาร์บอน ที่หมายถึงร่องรอยการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่ของกิจกรรมหนึ่งๆ ซึ่งกิจกรรมการอุปโภคบริโภคที่พวกเรากินใช้หลายอย่างในแต่ละวัน… โดยเฉพาะกิจกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละมื้อในทุกๆ วันของพวกเรา ล้วนปรากฏรอยเท้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

More »

Carbon Footprint Measurement Technology… เทคโนโลยีการวัดประเมินรอยเท้าคาร์บอน #SustainableSociety

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Dioxide ที่กิจกรรมเกือบทุกอย่างบนโลกได้ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ กำลังถูกหลายฝ่ายดำเนินการหลายอย่างเพื่อหาทางลดผลกระทบที่คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะก๊าซส่วนเกินเหล่านี้ มักจะลอยขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศซึ่งได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อปัญหาโลกร้อน และ ดินฟ้าอากาศแปรปรวนจนเห็นแนวโน้มว่าโลกในกาลเบื้องหน้า อาจจะไม่ใช่ดาวสีฟ้าที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกก็ได้

More »