ChatGPT in Education Industry… ปัญญาประดิษฐ์จอมปราชญ์กับอุตสาหกรรมการศึกษา #ReDucation

ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมการศึกษา กับ กระแสตอบรับปัญญาประดิษฐ์จอมปราชญ์อย่าง ChatGPT จาก OpenAI ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อต้นเดือนธันวาคมปี 2022… ซึ่งระยะเวลาเพียง 2 เดือนที่ผ่านมาจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2023… ดูเหมือน ChatGPT จะเข้ามาป่วนอุตสาหกรรมการศึกษาจนกลายเป็นข่าวใหญ่ในหลายแง่มุม โดยเฉพาะกรณีการใช้งาน ChatGPT ของนักเรียนนักศึกษาในการทำการบ้าน เรียบเรียงรายงาน ไปจนถึงเติมข้อมูลในเล่มวิทยานิพนธ์ จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายฝ่ายในอุตสาหกรรมการศึกษาได้เปิดประเด็นถกถาม เรียนรู้ และ หาทางจัดการกระบวนการเรียนรู้ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์อย่าง ChatGPT และ AI อื่นอีกมากในอนาคต กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในระบบการศึกษาอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง… 

More »