David Bowie

Space Oddity… ผู้พันทอมและความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น #เพลงดังยังจำ

เนื้อเพลงเป็นเรื่องของนักบินอวกาศชื่อ ผู้พันทอม หรือ Major Tom ที่ขานวิทยุกับศูนย์ควบคุมภาคพื้นดิน จนหลุดจากการสื่อสารสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น… ที่ David Bowie จงใจแต่งล้อเลียนโครงการสำรวจอวกาศของอังกฤษที่ล้มเหลวไม่เป็นท่า เมื่อเทียบกับความสำเร็จของเที่ยวบิน Apollo 11 ที่มี Neil Armstrong, Michael Collins และ Edwin Aldrin ซึ่งเป็นฝั่ง NASA สหรัฐอเมริกา ไปเหยียบดวงจันทร์สำเร็จในปีนั้น

More »