3 Great Pyramid

SCQA Methods, Barbara Minto และ McKinsey & Company

Barbara Minto ใช้เทคนิค SCQA ถ่ายทอดเรื่องราวและนำเสนอข้อมูลงานวิจัยมาตั้งแต่เธอทำงานให้ McKinsey & Company หลังจบ MBA จาก Harvard Business School ในยุคที่ชั้นเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ฮาร์วาด ไม่ปลื้มนักศึกษาสุภาพสตรีเท่าไหร่… Barbara Minto เริ่มงานแรกหลังเรียนจบปริญญาโทกับ McKinsey & Company

More »
Learning Management Systems

CMS / LMS… โรงเรียนออนไลน์

ในวิกฤต COVID คราวนี้… เมื่อมองจากมุมของการผลักดันให้เกิด eLearning ผมคิดว่า… ต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่ไม่เตะถ่วงรั้งรอและปล่อยให้เกิดดับตามธรรมชาติ… ส่วนหลังจบวิกฤตคราวนี้ยังมีเหตุอะไรให้ต้องกลับไปเหมือนเดิมอีกนั้น ผมเชื่อว่าทุกฝ่ายทุกท่านที่เกี่ยวข้องคงคิดและไตร่ตรองอย่างดีแล้ว…

More »