Chevrolet Corvette C1 1953… โรดสเตอร์แห่งสหรัฐอเมริกา #สุดสัปดาห์พาดูรถ

ว่ากันว่า… ชื่อ Chevrolet Corvette หรือ Corvette นั้น… นอกจากจะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาด้านเทคโนโลยียานยนต์ของ GM Motor แล้ว… ชื่อ Chevrolet Corvette ยังถือเป็นหน้าเป็นตาด้านเทคโนโลยียานยนต์ของสหรัฐอเมริกามาแต่ไหนแต่ไร… ซึ่งศักดิ์ศรี และ มนต์ขลังของชื่อ Chevrolet Corvette ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกนับตั้งแต่ Chevrolet Corvette C1 เปิดตัวรถต้นแบบ หรือ Concept Car เป็นครั้งแรกในงาน New York Auto Show ปี 1953 โดยเป็นผลงานการออกแบบของ Harley J. Earl นักออกแบบรถประจำ General Motors ในช่วงนั้น 

More »