Design Sprint… กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมแบบ Google Ventures #InnovationDev

ธุรกิจนวัตกรรม และ ธุรกิจอิงนวัตกรรม รวมทั้งการดำเนินงานที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนกลยุทธ์… เบื้องแรกที่ต้องดำเนินการก่อนอื่นก็คือ “การออกแบบโมเดลธุรกิจ” ซึ่งหนีไม่พ้นที่จะต้องกลับไปเริ่มต้นที่การพัฒนานวัตกรรม หรือ Innovation รวมทั้งการทำผลิตภัณฑ์ดิจิทัล หรือ Digital Products เพื่อรองรับกลยุทธ์ทางการตลาด และ กลยุทธ์องค์กรสำหรับ Users ทั้งที่เป็นคนในองค์กร พันธมิตรธุรกิจ และ ลูกค้า…

More »

Digital First Strategy… กลยุทธ์ดิจิทัลค่าเริ่มต้น #SaturdayStrategy

Digital First Strategy หรือ Digital by Default หรือ กลยุทธ์ดิจิทัลค่าเริ่มต้น อันหมายถึงการกำหนดกลยุทธ์ความสำเร็จขององค์กรด้วยเฟรมเวิร์คที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือทางดิจิทัล โดยมีความเปลี่ยนแปลง “หลังการปฏิวัติดิจิทัล หรือ Post-Digital Revolution” นับตั้งแต่เทคโนโลยี 3G ถูกใช้งานเป็นเครือข่ายการสื่อสารหลัก ซึ่งได้ผลักผู้บริโภค และ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของระบบนิเวศน์การค้าการลงทุนทุกรูปแบบ ให้กลายเป็น Digital Consumer ที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยใช้ชีวิตประจำวันผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก

More »
Reskill Upskill Newskill

Learning and Development… เครื่องมือทางการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กร #Re-education

การเรียนเป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้คนๆ หนึ่งได้โอกาสที่ดีกว่าเดิมเพื่อเปลี่ยนแปลง และการเรียนก็เป็นเครื่องมือเดียวที่จะ Reskilled ใครสักคนให้ปรับตัวอยู่ในโลกที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงนี้อย่างมั่นใจมากขึ้น… ซึ่งก็มั่นใจได้ไม่เต็มร้อยหรอกว่า ทักษะ หรือ Skill ที่เรามีในตอนนี้ หรือเพิ่งจะ Reskilled มาหมาดๆ ตอนนี้… จะใช้เสริมสร้างอาชีพการงานหรือเลี้ยงชีพต่อไปได้นานแค่ไหน

More »
customer experience

Customer Experience Design… ออกแบบให้ลูกค้ารักหลงและปลงใจ

การเอา “ของใหม่” ที่ออกแบบมาด้วยความเชื่อว่าลูกค้าจะชอบและพึงพอใจมากกว่า… ไปให้ลูกค้าลองเยอะๆ และคุยกับลูกค้าเยอะๆ… ออกจากห้องประชุม และหยุดตั้งคำถามกับคนกันเอง… แล้วลงตลาดจริงๆ ไปเจอลูกค้าจริงได้เลย

More »
Spa Hand

โอกาสและความท้าทายของธุรกิจนวดสุขภาพ ธุรกิจสปาและธุรกิจความงาม COVID19 #Saturday SME

ธุรกิจสปาและนวดสาย Wellness ในบ้านเรามีผู้ประกอบการหลักๆ อยู่สองกลุ่มคือ… กลุ่มที่ทำธุรกิจสปาและความงามเป็นธุรกิจ กับกลุ่มอาชีพอิสระและธุรกิจท้องถิ่น ซึ่งรายละเอียด “การดำเนินธุรกิจ” แทบไม่เหมือนกันเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาผ่าน “กลุ่มลูกค้า” ของผู้ประกอบการทั้งสองแบบ ซึ่ง Customer Persona และ Customer Journey ต่างกันมาก

More »