Cyber Security

Cyber Security… 2020 and Beyond

ช่วงปลายปีต่อต้นปีแบบนี้… ก็มักจะมีข้อมูลข่าวสารว่าด้วยเทรนด์ต่างๆ ที่มีการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลมากมายเพื่อหลากหลายวัตถุประสงค์… และในหลายๆ กรณี การสรุปเทรนด์โน่นนี่ มาจากข้อมูล Big Data ที่ของใช้ในมือเราอย่างโทรศัพท์มือถือ ป้อนข้อมูลให้ Platform ต่างๆ ที่เราติดหนึบ โดยที่เราแทบไม่รู้ด้วยซ้ำว่า แพลตฟอร์มไหนเก็บและบันทึกข้อมูลอะไรของเราไปบ้าง

More »