Decentralized Education… การศึกษาแบบกระจายศูนย์กลางสู่ความยั่งยืน #ReDucation

แนวทาง Decentralized Education หรือ DeEd… จะเป็นครั้งแรกที่ความต้องการความรู้ และ ทักษะ จะมาจากผู้เรียนโดยตรง แทนที่จะเป็นความต้องการของรัฐ และหรือ ความต้องการของนักการศึกษาที่อยู่ในอำนาจกลุ่มหนึ่ง… มาตัดสินว่าใครควรเรียนอะไรเมื่อไหร่ และ ต้องจ่ายเท่าไหร่โดยใครบ้าง

More »