AI TriSM… ระบบการจัดการความเสี่ยงและติดตามตรวจสอบการทำงานของ AI #DeepTechDriven

AI TriSM ย่อมาจาก AI Trust Risk & Security Management ซึ่งเป็น DeepTech การจัดการความเสี่ยงในระบบมีการติดตั้งใช้งานปัญญาประดิษฐ์ ที่จะเข้ามาช่วยให้มั่นใจได้ว่า… เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Technology จะสามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจจะทำทั้งหมดนั้นได้ในลักษณะที่น่าเชื่อถือ ยุติธรรม เชื่อถือได้ มีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย… นอกจากนั้น AI TriSM ยังจะช่วยปกป้องข้อมูลที่ต้องแลกเปลี่ยนทั้ง Input-Output จัดการการกำกับดูแล ปกป้องความเป็นส่วนตัว และ ตรวจจับความผิดปกติเพื่อปกป้องฟังก์ชันที่สำคัญของระบบ

More »

Artificial Neural Networks… สมองประดิษฐ์ #DeepTechKnowledge

เมื่อพูดถึง DeepTech ซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกวิทยาการด้าน “สมองประดิษฐ์ หรือ สมองเทียม หรือ Artificial Neural Network หรือ ANN” อันเป็นวิทยาการพื้นฐานสาขาหนึ่งในศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence… โดยกลไกทางเทคนิคของ ANN จะเป็นโครงข่ายการประมวลผลจากตัวแปรต้นที่ถูกป้อนเข้าไป ซึ่งเป็นการประมวลผล หรือ คำนวณแบบต่อเนื่องจากโหนดหนึ่งข้ามไปอีกโหนดหนึ่ง โดยในแต่ละโหนดจะไม่ต่างจากการทำงานของเซลล์ประสาท หรือ Neuron ที่ประกอบด้วยเนื้อสมองสีเทา หรือ Gray Matter ของมนุษย์ที่เป็น Soma คอยทำหน้าที่ในการประมวลและแปลผลข้อมูล หรือ ตัวแปรที่รับมา… ซึ่งจะส่งต่อไปให้เซลล์สมอง Soma ของเซลล์ประสาทโหนดต่อไปผ่านเนื้อสมองสีขาว หรือ White Matter ซึ่งเป็นใยประสาท Axon สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อสื่อสารข้อมูลระหว่างเซลล์ประสาท… ซึ่งสมองประดิษฐ์ หรือ Artificial Neural Network หรือ ANNs ก็จะทำงานแบบเดียวกัน

More »

Open Innovation Canvas… เครื่องมือร่างแบบนวัตกรรมใหม่ #DeepTechDevelopment

Innovation Canvas เป็นแผ่นภาพรวบรวมแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมเอาไว้บนภาพๆ เดียวผ่านแนวคิดการนำเสนอแบบ Visual Presentation แบบเดียวกับ BMC หรือ Business Model Canvas สำหรับสื่อสารโมเดลธุรกิจ และ Empathy Canvas สำหรับทำความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อใช้พัฒนาแผนการตลาด 

More »

Advanced Manufacturing… อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง #DeepTechInnovation 

Advanced Manufacturing หรือ อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นกรอบแนวคิดการใช้เทคโนโลยีระดับนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือ ปรับปรุงกระบวนการผลิต… ซึ่งเกือบทั้งหมดจะเป็นการผลิตที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีใหม่ที่ดีที่สุด ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และหรือ พัฒนาขั้นตอนการผลิต… โดยตัดสินด้วยคีย์เวิร์ดคำว่า Advanced หรือ สูงขึ้น หรือ ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น… Innovative หรือ นวัตกรรม และหรือ Cutting Edge หรือ ล้ำสมัยสุดขั้ว… ซึ่งต้องอัดแน่นอยู่ในตัวผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการผลิต จนได้สินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ที่นำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน และหรือ เพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์อย่างสำคัญ

More »

DeepTech… ปฐมบท #DeepTechInnovation

คำว่า DeepTech หรือ Deep Technology ที่พูดถึงกันมากในปัจจุบันนั้น นิยามศัพท์โดยนัยจะหมายถึงองค์กร หรือ หน่วยงานที่ทำภารกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ขั้นลึกซึ้ง หรือ Deep Knowledge ที่เป็นวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชั้นสูงประกอบข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่ให้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน ซึ่งลอกเลียนแบบได้ยาก และหรือ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่คุ้มครองโดยกฏหมายอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะนำไปสู่ความได้เปรียบเหนือการแข่งขัน หรือ Competitive Advantage เมื่อนำ DeepTech เข้าสู่กลไกเชิงพาณิชย์ 

More »

Carbon Footprint Measurement Technology… เทคโนโลยีการวัดประเมินรอยเท้าคาร์บอน #SustainableSociety

ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ Carbon Dioxide ที่กิจกรรมเกือบทุกอย่างบนโลกได้ปลดปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ กำลังถูกหลายฝ่ายดำเนินการหลายอย่างเพื่อหาทางลดผลกระทบที่คาร์บอนไดออกไซด์ในสถานะก๊าซส่วนเกินเหล่านี้ มักจะลอยขึ้นไปสะสมในชั้นบรรยากาศซึ่งได้กลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อปัญหาโลกร้อน และ ดินฟ้าอากาศแปรปรวนจนเห็นแนวโน้มว่าโลกในกาลเบื้องหน้า อาจจะไม่ใช่ดาวสีฟ้าที่เหมาะกับการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกก็ได้

More »