Short Form Education Video… คลิปสั้นในโลกการศึกษา #ReDucation

Short Form Video ได้พิสูจน์ศักยภาพของการเป็น Digital Contents หรือ วรรณกรรมดิจิทัลอันทรงพลังที่สามารถเข้าถึง “เศษเวลา” ของเป้าหมายการสื่อสาร หรือ Target Audience ได้อย่างยอดเยี่ยม และ ตรงจริตมนุษย์โลกอย่างมาก… ซึ่งเวลาน้อยกว่า 1 นาทีในการเห็นคลิปที่ปล่อยออกไปก็เกินพอที่จะสร้างแรงกระทบ หรือ Impact กับเป้าหมายการสื่อสารได้อย่างเห็นผล… คำถามสำคัญในมุมมองของนักการศึกษาจึงมีว่า… ถ้าวรรณกรรมทางการศึกษา หรือ Education Contents ถูกผลิตและใช้งานแบบ Short Form Video บ้างจะได้หรือไม่?

More »

StartDee… แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์สำหรับน้องปอสี่ถึงพี่มอหก #ReDucation

StartDee เป็นแพลตฟอร์ม eLearning สายเลือดไทยที่นักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลอย่างคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ คุณไอติม และ มิตรสหายร่วมก่อตั้งขึ้น… จนกลายเป็นแพลตฟอร์มเรียนวิชาสามัญอิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ ป.4–ม.6 ครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา… รวมทั้งเนื้อหานอกห้องเรียนที่ทีมนักวิชาการและติวเตอร์ของ StartDee เห็นว่าหลักสูตรปัจจุบันยังไม่ได้ครอบคลุม

More »

Education 3.0 และ Education on Web 3.0 #ReDucation

Education 3.0 จะมีการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ Education Technology เข้ามาจัดการการเรียนการสอนเพื่อพาผู้เรียนตรงเข้าหาทั้ง “องค์ความรู้ และ ประสบการณ์” ซึ่งการเรียนการสอนแบบบรรยายหน้าชั้นวันละ 6–8 ชั่วโมงที่เคยใช้มานานนับร้อยปี เริ่มตามไม่ทันองค์ความรู้ และ ประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ตลอดเวลาอย่างในปัจจุบัน… โดยเฉพาะการมาถึงของ Web 3.0 หรือ Semantic Web ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่นในการบันทึกจัดเก็บและป้อนกลับข้อมูลแบบมีโครงสร้างในขั้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ จัดกลุ่มความสัมพันธ์ของข้อมูล กับ ข้อมูล หรือ ข้อมูลกับคอนเทนต์ หรือ คอนเทนต์กับคอนเทนต์ ในทุกระดับความสัมพันธ์…

More »
WonderSchool

Wonderschool… กรณีศึกษาแนวทางปฏิรูปการศึกษาปฐมวัย #ReDucation

Wonderschool เป็น Startup จาก San Francisco มี Chris Bennett และ Arrel Grey เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาแพลตฟอร์ม Pre-school Listing ขึ้น โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ช่วยกันพัฒนาผู้ประกอบการเนอสเซอรี่ และหรือ โรงเรียนอนุบาลขนาดเล็ก เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กิจกรรมการศึกษาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ไปพร้อมๆ กัน… 

More »
Micro Credentials

Micro Credentials In Higher Education #ReDucation

Education Technology ที่มุ่งเป้าเพื่อดึงเวลากลับมาคืนให้ทุกคนในระบบนิเวศทางการศึกษา จึงถูกออกแบบให้สามารถ “ส่งมอบบริการทางการศึกษา และ การรับรองผลการศึกษา” ได้ง่ายและบ่อยเท่าที่ผู้เรียนต้องการ และ ผู้เรียนมีความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ฝึกฝนอย่างที่ต้องการ… โดยมีแนวคิดที่เรียกว่า Micro Credentials หรือ หลักฐานทางการศึกษาย่อย ซึ่งย่อยได้ถึงขั้นเก็บเป็นบันทึกการเรียนรู้รายชั่วโมง สะสมเป็นข้อมูลประจำตัวบุคคล ถึงขั้นสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งหมดได้ทุกที่ทุกเวลา

More »
Book tablet

Edtech Failures Model… ความล้มเหลวของเทคโนโลยีทางการศึกษา #ReDucation

โมเดล EdTech ที่หวังกำไรจากระบบการศึกษาสำหรับช่วงวัยเยาว์ถึงวัยรุ่นเกือบทั้งหมดล้มเหลวเละเทะ ที่ไม่ชัดเจนว่าล้มเหลวก็ไม่อาจบอกใครได้ว่าประสบความสำเร็จ… ส่วน EdTech ในระดับโมเดลบริการจากรัฐ เท่าที่ผมมีข้อมูลในมือตอนนี้ต่างก็ไม่มีชัดเจนโดดเด่นจากที่ไหนในโลก แม้แต่ในสหรัฐอเมริกา… ส่วนโมเดล EdTech ที่พอจะพูดได้ว่าประสบความสำเร็จจะเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาผู้ใหญ่เพื่อ Reskill / Upskill มากกว่า

More »
National Tutoring System

National Tutoring System… ระบบติวเตอร์แห่งชาติ #ReDucation

Dr.Philip Oreopoulos ได้จับประเด็นระบบติวเตอร์แห่งชาติมาพูดถึงในหลายเวที กระทั่งเผยแพร่เป็นบทความทางวิชาการบน ScientificAmerican.com ช่วงปลายปี 2020 ซึ่งชี้ให้เห็นความสำคัญของระบบติวเตอร์ ที่จะเข้ามาชดเชยและทดแทนกลไกการเรียนการสอนแบบเดิม จนเกิด Remote Learning ขึ้นในวิกฤตโควิด… และสามารถพัฒนา หรือ Scale Up ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการเรียนการสอนที่ยั่งยืนได้อย่างแน่นอน ชัดเจนและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจยิ่งกว่าระบบไปโรงเรียน 8 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ แต่เด็กสอบได้คะแนนดีเพราะครูโรงเรียนติวอยู่ดี

More »
VR Education

Tech-Enabled Immersive Learning และ Extended Reality #ReDucation

Extended Reality จะเน้นการเห็นภาพและได้เคลื่อนไหวร่างกายประสานกับคอมพิวเตอร์ หรือ จักรกลอื่นๆ ที่ออกแบบบูรณาการกันไว้เพื่อสร้างประสบการณ์เหมือนจริง แบบเดียวกับชุดฝึกบินจำลอง ที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ไปที่สมองส่วนหน้าโดยตรง เหมือนได้สัมผัสประสบการณ์จริงทุกอย่าง ยกเว้นความเสียหายเมื่อพลาดพลั้งที่สามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ และ ฝึกซ้ำๆ จนไม่พลาดได้

More »
Edtech Startup Business Model

EdTech Business Models, 2021

ในวิกฤตโควิดคราวนี้… กิจกรรมทางสังคมที่กระทบหนักจริงๆ ดูเหมือนจะเป็นภาคส่วนของการจัดการศึกษาทุกระดับ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แม้จะทุลักทุเลกันเป็นส่วนใหญ่ไม่ต่างกันทั้งโลก แต่คุณภาพการเรียนการสอนก็ยอมรับกันได้ระดับหนึ่ง…

More »
edX

EDX.ORG… เปิดกว้างกับทางเลือกการเรียนรู้

edX กลายเป็นต้นแบบในการสร้างระบบนิเวศน์ทางการศึกษา ที่เปลี่ยนโครงสร้างการเรียนการสอนตั้งแต่การพัฒนาหลักสูตรและบทเรียน ไปจนถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับหลักสูตร คลอบคลุมทุกมิติทั้งฝั่งผู้สอนและผู้เรียน… โดยจัดการด้วย Scale ระดับนานาชาติที่นับวันจะมีสถาบันการศึกษามากมายจากทั่วโลกเข้าร่วม… ที่เราอาจจะได้เห็นแพล็ตฟอร์มขายความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยไม่มีห้องเรียนเป็นของตัวเองซักห้องในอีกไม่ช้า

More »