Downward Spiral Depression… วังวนซึมเศร้า #SelfInsight

ความรู้สึกเบื่อหน่ายทดท้อต่อภาระหน้าที่ และหรือ การงานก่อนจะเริ่มเช้าวันจันทร์ ทำให้คนส่วนใหญ่มีระดับความสุขแบบพึงพอใจ หรือ Contentment และหรือ ความปีติปลื้มปริ่ม หรือ Joyfully น้อยกว่าเช้าวันศุกร์–วันเสาร์แบบหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียว… ซึ่งทั้งหมดกลายเป็นวังวนอารมณ์ หรือ Emotional Spiral แบบรายสัปดาห์เหมือนๆ กัน ที่เริ่มเช้าวันจันทร์ด้วยวังวนอารมณ์ตกต่ำ หรือ Downward Spiral ซึ่งไม่ดีกับการเริ่มต้นสัปดาห์ และ ไม่ดีอย่างมากกับการเริ่มต้นเช้าวันใหม่…

More »