European Heat Waves 2022… คลื่นความร้อนรุนแรงถล่มยุโรป #FridaysForFuture

คลื่นความร้อนเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าครั้งใหญ่ในฝรั่งเศส… โปรตุเกส… สเปน และ กรีซ โดยเพลิงได้เผาทำลายพื้นที่ป่าหลายพันเฮกตาร์ และ คร่าชีวิตเจ้าหน้าที่ไปหลายคนตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา… ข้อมูลจากสำนักข่าว ABC ชี้ว่า… ฤดูไฟป่าของยุโรปมาเร็วกว่าปกติในปีนี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

More »