Evil Twin… ปล้นออนไลน์ #CyberSecurityAwareness

อาชญากรรมทางไซเบอร์ก็เหมือนกับอาชกรรมอื่นที่อาชญกรมุ่งเป้าทรัพย์สินเป็นหลัก ส่วนการมุ่งเป้าชีวิตเหยื่อตั้งแต่ต้นก็คงมีแต่อาชญากรจิตวิปลาสที่หาความสุขจากความเจ็บความตายของผู้อื่นเท่านั้นที่คุกคามชีวิตและลมหายใจของเหยื่อ… อาชกรรมทางไซเบอร์จึงก่อเหตุด้วยการมุ่งเป้าที่ข้อมูล และ ทรัพย์สินดิจิทัลของเหยื่อ ซึ่งทุกคนพกไปไหนมาไหนติดตัวทั้งสมาร์โฟน รวมทั้งของเล่นดิจิทัลมากมายที่หลายคนชื่นชอบ… ซึ่งทั้งหมดเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายบางเครือข่ายแทบจะตลอดเวลา และ คนส่วนใหญ่ชื่นชอบการใช้ “เครือข่ายไวไฟสาธารณะ” ที่ส่วนใหญ่กลายเป็นของฟรี ของถูก และ ของแถมตามพื้นที่สาธารณะส่วนใหญ่ที่สามารถเกี่ยวสัญญาณใช้อินเตอร์ได้ฟรี… ซึ่งถ้าดวงซวยไปเกี่ยวเอาเครือข่ายไวไฟของอาชญากรรมออนไลน์กลุ่ม Evil Twin หรือ Honeypot เข้าเพราะคิดว่าเป็นไวไฟฟรีที่เชื่อถือได้ และ เคยใช้งานประจำ… ทรัพย์สิน และ ข้อมูล กับ รูปแบบการใช้งานมือถือกับบริการออนไลน์สารพัด ก็มีสิทธิ์ถูกปล้นไปง่ายๆ โดยไม่ทันจะรู้ตัว

More »