e-UP Conversion… แปลงโฟล์คคันเก่า กลายเป็นเต่าอีวี

ผมเคยมีอดีตกับโฟล์คเต่าสีครีม… เกือบๆ จะสามสิบปีมาแล้วหล่ะครับ เป็น Beetle ปี 1966 เครื่องยนต์ 1300 ซีซี ซึ่งก็ถือว่าเป็นโฟล์คเต่ารุ่นที่มีวิ่งอยู่บนถนนเมืองไทยมากพอสมควรในยุคนั้น… ใช้อยู่ไม่นานยังเก็บงานไม่ครบทุกชิ้นด้วยซ้ำ ผมก็เอาเข้าอู่สีแห่งหนึ่งแถวหัวหมาก และถูกเสนอราคาจนใจอ่อนกับตัวเลขข้อเสนอ… ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับ Beetle ก็จบกันเท่านั้น

More »