mask waste

ขยะหน้ากากอนามัย… และความกากของมนุษย์

ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลนที่กลายเป็นปัญหาระดับโลกยังไม่ทันจางหาย… ปัญหาขยะหน้ากากอนามัยก็เกิดซ้อนขึ้นมาให้โลกขนลุกซ้ำ จากขยะที่น่ากังวลเรื่องปนเปื้อนเหล่านี้

More »